Luumäen Reserviupseerikerho on perustettu 15.6.1954.

Jäsenmäärä on vuoden 2019 lopussa 54.  Jäsenistä monet (17) asuu muilla paikkakunnilla mutta ovat siitä huolimatta melko aktiivisesti mukana kerhon toiminnassa.  Jäsenistön ikäjautuma on seuraava:20-30 v. 6 henkilöä, 31-40 v 4 henkilöä, 41-50 v 7 henkilöä, 51-60 v  10 henkilöä ja yli 60 v 27 henkilöä.

Luumäen Reserviupseerikerhon 66. toimintavuosi käynnistyy 1.1.2020.  Perustava kokous pidettiin Seurantalo Joukolassa 15.6.1954.   Kerhon toiminta on vakiintunut juhlavuoden jälkeen tavanomaisiin, vuosien saatossa muokkautuneisiin uomiinsa: kerhoiltoja, joissa esitelmiä sekä ampumakisoja oman yhdistyksen jäsenille.