Luumäen Reserviupseerikerho on perustettu 15.6.1954.

Jäsenmäärä on vuoden 2018 lopussa 55.  Jäsenistä monet (15) asuu muilla paikkakunnilla mutta ovat siitä huolimatta melko aktiivisesti mukana kerhon toiminnassa.  Jäsenistön ikäjautuma on seuraava:20-30 v. 6 henkilöä, 31-40 v 4 henkilöä, 41-50 v 9 henkilöä, 51-60 v  10 henkilöä ja yli 60 v 26 henkilöä.

Luumäen Reserviupseerikerhon 65. toimintavuosi käynnistyy 1.1.2019.  Perustava kokous pidettiin Seurantalo Joukolassa 15.6.1954.   Kerhon toiminta on vakiintunut juhlavuoden jälkeen tavanomaisiin, vuosien saatossa muokkautuneisiin uomiinsa kerhoiltoineen sekä ampumakisoineen.