Etusivu

Luumäen Reserviupseerikerho on perustettu 15.6.1954.

Jäsenmäärä on vuoden 2022 lopussa 52.  Jäsenistä monet (19) asuu muilla paikkakunnilla mutta ovat siitä huolimatta melko aktiivisesti mukana kerhon toiminnassa.  Jäsenistön ikäjautuma on seuraava:20-30 v. 4 henkilöä, 31-40 v 7 henkilöä, 41-50 v 8 henkilöä, 51-60 v  8 henkilöä ja yli 60 v 27 henkilöä.

Luumäen Reserviupseerikerhon 69. toimintavuosi käynnistyy 1.1.2023.  Perustava kokous pidettiin Seurantalo Joukolassa 15.6.1954.   Kerhon toiminta on vakiintunut  tavanomaisiin, vuosien saatossa muokkautuneisiin uomiinsa: kerhoiltoja, joissa esitelmiä sekä ampumakisoja oman yhdistyksen jäsenille.  Kunniavartion järjestäminen sekä avustaminen juhlissa ja muissa tapahtumissa.