Etusivu

Luumäen Reserviupseerikerho on perustettu 15.6.1954.

Jäsenmäärä on vuoden 2020 lopussa 54.  Jäsenistä monet (16) asuu muilla paikkakunnilla mutta ovat siitä huolimatta melko aktiivisesti mukana kerhon toiminnassa.  Jäsenistön ikäjautuma on seuraava:20-30 v. 6 henkilöä, 31-40 v 4 henkilöä, 41-50 v 7 henkilöä, 51-60 v  9 henkilöä ja yli 60 v 28 henkilöä.

Luumäen Reserviupseerikerhon 67. toimintavuosi käynnistyy 1.1.2021.  Perustava kokous pidettiin Seurantalo Joukolassa 15.6.1954.   Kerhon toiminta on vakiintunut juhlavuoden jälkeen tavanomaisiin, vuosien saatossa muokkautuneisiin uomiinsa: kerhoiltoja, joissa esitelmiä sekä ampumakisoja oman yhdistyksen jäsenille.