Hallitus

puheenjohtaja

Kari Tahvanainen

majuri

0442595410

karittahvanainen@gmail.com

varapuheenjohtaja/sihteeri

Matti Kuukka

kapteeni

0404716761

kuukkams@gmail.com

varapuheenjohtaja

Seppo Lahtela

majuri

0503210511

seppo.lahtela@rautia.fi

toimintaupseeri

Antti Lankinen

prikaatikenraali

0408205620

aelankinen@gmail.com

rahastonhoitaja

Sami Tahvanainen

luutnantti

ideologiaupseeri

Paavo Naumanen

kapteeni

0405206143

ampumaupseeri

Tapio Suokas

kapteeni

0445115840

tapio.suokas@kymp.net

urheilu-upseeri

Mikko Pylväläinen

luutnantti

0405922395

koulutusupseeri

Reijo Tanskanen

majuri

0400877685