Toiminta

Oulaisten Reserviupseerikerho ry järjestää jäsenilleen toimintaa yhdessä Reserviläisten kanssa. Kesäisin järjestetään pistooliammuntaa Honkamajan ampumaradalla. Tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

Yhteistyössä Reserviläisten kanssa pyritään järjestämään jäseniä aktivoivaa toimintaa sekä  useana vuonna olemme järjestäneet piirin pistooliampumahiihto ja -suunnistus kilpailut Honkamajan maastossa.

Kerhomme on järjestänyt jo 18 kesänä retkiä Venäjälle että kotimaahan tutustuen sotahistoriallisiin kuin myös kulttuurillisiin kohteisiin. Kohteet on valittu matkalaisten kiinnostusten pohjalta aina seuraavalle vuodelle.

Reservinupseerit kunnioittavat sodissa kaatuneita sankarivainajia vuosittain osallistuen kunniavartioon ja lippulinnaan Kaatuneiden muistopäivänä sekä Itsenäisyyspäivänä. Mikäli kiinnostusta kunniavartioon osallistumiseen on, pyydämme ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan.

Vuosittain kerholla on kevät – ja syyskokoukset, jotka on viimevuosina järjestetty yhtäaikaa Reserviläisten kanssa, jolloin kokouksiin on pyydetty vierailevia esitelmöitsijöitä kiinnostavista aiheista.