Toiminta

Aktiivista toimintaa

Pirkkalan Reserviupseerikerho ry pyrkii järjestämään jäsenilleen ja muille kiinnostuneille suunnattuja tapahtumia ja retkiä. Suosituimmat tapahtumat järjestetään vuosittain. Näiden lisäksi pyritään järjestämään myös muuta aktiviteettia kiinnostuksen mukaan. Lisää ideoita kuitenkin aina kaivataan. Mikäli sinulla on hyvä idea, jonka ajattelet kiinnostavan kerhomme jäseniä, ota yhteyttä kerhomme puheenjohtajaan.

Kerhon toiminta-ajatus

Pirkkalan Reserviupseerikerho ry on perustettu vuonna 1967. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  1. Ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa reservin upseereina.
  2. Johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoa ylläpitävää ja edistävää toimintaa siihen luettuna myös asianomaisella luvalla järjestetyt urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.
  3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.