Toiminta

Tammelan Reserviupseerit Ry:n tehtävänä on johtaa ja järjestää kerhon jäsenistön upseeritaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mukaan luettuna myös asianmukaisella luvalla järjestetyt urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

                       Toimintakertomus vuodelta 2018          Toimintakertomus 2018 ww-sivut

                       Toimintasuunnitelma vuodelle 2020    TaRU Toimintasuunnitelma v. 2020