Toiminta

Yhdistys toteuttaa kerhon toimintaa toimintasuunnitelman mukaisesti jossa ajatuksena on johtoajatuksena järjestää mielekästä toimintaa jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Töölön RU:n toiminta painotuu kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen tähtäävään toimintaan, johon kuuluvat ammunta, liikunta ja urheilu sekä sotilastietojen ja taitojen kehittäminen . Tämän lisäksi toimintamme keskittyy veteraanien hyväksi tehtyyn työhön. Kerho osallistuu maanpuolustusasioiden tiedottamiseen jäsenistölle ja yleisölle eri medioiden kautta. Tietoa kerhon kuulumisista löydät jäsenille suunnatusta Facebook ryhmästämme sekä kerhopalstaltamme Helsingin Reservinsanomista.

Sähköpostitse Töölön Reserviupseerit tavoitat osoitteesta toolonreserviupseerit(at)gmail.com.

Lisäksi kerhon jäsenistö ylläpitää aktiivisesti tietojaan ja taitojaan osallistumalla erilaisille kursseille, tapahtumiin ja luennoille.