Etusivu

Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerho on jalkaväen reserviupseerien aselajiyhdistys. Yhdistys on osa Suomen Reserviupseeriliittoa ja Helsingin Reserviupseeripiiriä. Yhdistys on perustettu jo vuonna 1951 ja sen jäsenmäärä on noin satakaksikymmentä.

Jääkärikerhon toimintamuotoja ovat ampumatoiminta, kerhoillat, tutustumiskäynnit ja retket, esitelmät ja kokoukset. Osallistumme myös Kaartin jääkärirykmentin ja Uudenmaan jääkäripataljoonan kotiuttamis- ja muihin tilaisuuksiin.