Toiminta

Jääkärikerhon keskeisimmät toimintamuodot:
– Joka kuukauden ensimmäisen tiistain saunailta, joka on tärkeää Jääkärikerhon toiminnassa. Illassa tapaamme ja vietämme yhteistä aikaa saunoen ja keskustellen. Joulukuussa saunailtaa vietetään tavanomaista juhlallisemmin kalaillallisen merkeissä.
– Pistooliammunnan harjoitus- ja kilpailutoimintaa osallistuen muiden tilaisuuksiin ja itse järjestäen.
– Reserviupseeritoimintaa tukevia tutustumiskäyntejä ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin, yhteistyössä muiden kerhojen kanssa.
– Yhteistoimintaa Uudenmaan Jääkäripataljoonan kanssa, osallistumalla UUDJP:n kotiuttamistilaisuuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Jääkärikerho palkitsee kunkin kotiuttamiserän ansioituneimman vänrikin.
– Esitelmäpitoisia kerhoiltoja kahdesti vuodessa yhdessä HRUP:n Pioneeriosaston kanssa.