Etusivu

Karkkilan Reserviupseerikerho ry on perustettu välirauhan aikana 2.12.1940 Tehtaan Seuratalossa pidetyssä kokouksessa 13 upseerin voimin. Perustajajäsenet olivat: – Edvin Bergman – Sigurd Ericsson – Reino Eränmies – Armas Haanpää – Viljo Kajaste – Jalmari Kervilä – Martti Kylmäkorpi – V. Luoto – Arvi Meurman – Kurt Nordberg – J. Sipilä – Gösta Sjöblom – Harry Wasenius Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arvi Meurman ja sihteeriksi Armas Haanpää, joka pian nuorena vänrikkinä kaatui Krivin kylässä Karjalassa helmikuun alussa 1941. Ensimmäinen johtokunta laati heti perustavassa kokouksessaan seuraavan sopimusasiakirjan:

“Sopimuskirja Me allekirjoittaneet perustamme täten Karkkilan Reserviupseerikerhon, jonka tarkoituksena on paikkakunnan reservin upseerien ammatillisena yhdyssiteenä edistää säännöissä lähemmin mainitulla tavalla jäsentensä pysymistä puolustuslaitoksen kehityksen tasalla ja tukea taloudellisesti jäseniään ja heidän sekä kaatuneiden reservin upseerien omaisia, ilmoitamme liittyvämme jäseniksi yhdistykseen ja hyväksymme sille oheiset säännöt. Karkkilassa jouluk. 2 p:nä 1940 Kurt Nordberg Edvin Bergman Jalmari Kervilä”

Karkkilan Reserviupseerikerho ry on yhä 80v jälkeenkin aatteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on olla jäsentensä aatteellinen ja toiminnallinen yhdysside valtakunnan turvallisuutta edistävään toimintaan.

Kerhon tarkoitusta toteutetaan kohottamalla ja ylläpitämällä maanpuolustustahtoa sekä vaikuttamalla yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Kerho ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustus ja koulutustoimintaa sekä huolehtii henkilökohtaisten reserviläis- ja ampumataitojen ylläpitämisestä yhdessä Karkkilan Reserviläisten kanssa. Lisäksi sotiemme veteraanien tukeminen on tänä päivänä yksi tärkeimpiä kerhon tehtäviä. Kerhon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki ja entisen Pusulan kunnan alue Lohjan kaupungista.