Hallitus

puheenjohtaja Juha Frosterus

varapuheenjohtajaksi Kari Rastas

sihteeri Kari Lehtonen

talous- ja urheilu-upseeri Henri Fäldt

ampumaupseeri  Kari Alen

yhteistyösupseeri Tuomo Korpela

perinneupseeri Matti Mäkelä

yhdysupseeri Jyri Saura

mentaaliupseeri upseeri Hannu Bogdanoff

nuorisoupseeri Ville Hanhinen

Kuva historiasta. Kerhon hallitus vuodelta?