Hallitus

Kerhon hallinto

Kerhon toimintaa johtaa ja toteuttaa hallitus, johon kerhon sääntömääräinen syyskokous valitsee jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsen voi olla tehtävässään enintään 6 vuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee syyskokous, muut hallituksen jäsenten tehtävät päätetään hallituksen ensimmäisessä vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessa. Syyskokous valitsee myöskin tilintarkastajat (2) vuosittain. Kerhon sihteeri ja rahastonhoitaja ei ole tällä hetkellä hallituksen varsinainen jäsen.

Puheenjohtaja

Kari Tornberg

Luutnantti (Res.)

044-2864083

kjtornberg(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja

Janne Veteläinen

Vänrikki (Res.)

040-1626426

janne.vetelainen(at)kuusamonevo.fi

Sihteeri & rahastonhoitaja

Mika Mankinen

Yliluutnantti (Res.)

mika.mankinen(at)kuusamonevo.fi

Yhteysupseeri

Jari Hentilä

Kapteeni (Res.)

Ampumaupseeri

Olavi Aikkila

Kapteeni (Res.)

Urheilu-upseeri

Jari Oikarainen

Kapteeni (Res.)

Nuoriso-upseeri

Ari Salmenkorva

Yliluutnantti (Res.)

Seremoniaupseer

Ville Oikarainen

Luutnantti (res.)