Ammunta

Yhdistyksen ampumatoiminta järjestetään kiinteässä yhteistyössä Lavian Seudun Reserviläisten kanssa. Toimintaa suunnitellaan ja johdetaan ampumaratatoimikunnan kautta, jossa on edustus kummaltakin reserviläisyhdistykseltä. Toimikunnan puheenjohtajana on vuodesta 2014 alkaen Asko Knuutila (Lavian Seudun Reserviläiset ry:stä), RU-kerhon jäseninä Pekka Elomaa, Juuso Lahtivirta ja Jarmo Sirola.  Yhteistoiminta on ollut erinomaista.

Varsinainen ja erityisesti korkeamman tason virallinen kilpailutoiminta on ollut vuosien ajan vähäistä johtuen osin kaluston puutteesta. Viime vuosina tilanne on kuitenkin parantunut. Käytössämme on mm. ns. palvelusaseammuntoihin soveltuvaa kalustoa, johon lajiin kovasti kannustamme jäsenistöämme perehtymään ja osallistumaan. Koulutusta järjestetään tarvittaessa. Mikäli tunnet mielenkiintoa asiaan, ota yhteyttä puheenjohtajaan.

RUL:ssa on vuosittain ns. prosenttiammuntakilpailu, johon toivomme jokaisen jäsenemme osallistuvan. Tähän riittää 10 laukausta harjoitusvuorolla tai kilpailuissa. Myös osallistuminen hirvikoeammuntaan riittää. Toivomme jäseniltä ilmoituksia prosenttiammuntasuorituksista puheenjohtajalle. Kilpailussa menestyneet yhdistykset palkitaan; mahdolliset palkintorahat käytetään ampumamateriaalin hankintaan.

Ulkoradoillamme järjestetään vuosittain n. 8 valvottua ampumavuoroa, jonka lisäksi muutamia kilpailuja, kuten jäsenten väliset ja paikallisten yhdistysten yhteiset ”mestaruuskilpailut”. Käytössämme on kunnostetut pistooli- ja pienoiskivääriradat. Lisäksi 100 metrin kiväärirata erikseen sovittaessa.

Sisäradalla osallistumme nuorison ilma-aseammuntavuorojen valvontaan ja koulutukseen. Ampumavuoroja on n. 20 vuosittain. Niihin osallistuu vuosittain n. 35 nuorta.

Osallistumme vuosittain pitäjien (9) välisen pienoispistoolikisan järjestelyihin (elokuun alussa) sekä tarvittaessa piirin määräämien kilpailujen järjestelyihin.

Huomioitavaa on, että mihinkään ampumatoimintaan ei ole asetettu isoa kynnystä osallistua. Harjoitusvuoroilla on valvonta ja lainakalustoa. Yhteydenotot toimintaan liittyen Juuso Lahtivirta, Pekka Elomaa.

Ampumaradan ja ampumatoiminnan ylläpito ei olisi mitenkään mahdollista pelkästään paikallisten reserviläisyhdistysten jäsentulovaroilla, joten talkootyöllä ja ulkopuolisella tuella on suuri merkitys toiminnan ylläpitämisessä. Kiitämme talkoisiin osallistuneita jäseniämme niin kuin Reserviläisten jäseniä (LSRES). Erityinen kiitos Maanpuolustusnaisille, jotka osoittivat LSRU-kerhon ja Reserviläisten yhteiselle ampumaradalle huomattavan rahalahjoituksen v. 2016. Kiitos myös nuorten ilma-aseiden ammuntavuoroa aktiivisesti ylläpitäville valvojille. Erityinen kiitos Lavian POP Pankille suurenmoisesta rahallisesta tuesta v. 2018 nuorisotoimintaan.

AMPUMAKILPAILUJA VIIME KAUSILTA:

Lavian kilpailut

Pitäjien välinen kilpailu

Reserviläispäivän kilpailut