Yhdistyksen historia

 

 

Leppävirran Reserviupseerit ry perustettiin 8.4.1951, joten 60-vuotistaivalta juhlittiin vuonna 2011.

Yhdistys perustettiin Leppävirran Reserviupseerikerho ry -nimellä, joka nimi muutettiin vuonna 2013 Leppävirran Reserviupseerit ry:ksi.

Kerhon historia on vaiherikas ja peilaa varsin hyvin paikkakunnan yleistä kehitystä. Muun muassa elinkeinorakenteen muutos (teollistuminen) ja liikenneyhteyksien paraneminen näkyivät kunnan kehityksen lisäksi myös Reserviupseerien toiminnassa.

Yhdistys on vuosikymmenten saatossa kehittynyt nousujohteisesti, vaikka laskukausiakin mahtuu mukaan. Esimerkiksi 1950-luvulla tehtiin päätös lakkauttaa kerhon toiminta ja siirtää jäsenet Varkauden Reserviupseerikerhon jäseniksi.
Suuret aktiviteetit, naisten vahva panos naisjaoston myötä sekä nimekkäät vetäjät antavat oman vahvan leimansa yhdistyksen historiikkiin.

Aktiivijäsenemme kapteeni Aimo Hujanen laati kerhon historiikin 50-vuotisjuhliin vuonna 2001. Siitä saa mainion kuvan ajassa elävästä reserviupseeritoiminnasta Leppävirralla.