Kuvia ja kirjoituksia

 

Kuvissa kevätkokouksen 14.3.2013 osallistujia:

(HUOM! kuvat saat suuremmiksi kun klikkaat niitä)

 

 

 

KEVÄTKOKOUSTIEDOTE 15.3.2013:

Leppävirran Reserviupseerikerho päivitti nimensä
Leppävirran Reserviupseerikerho päätti kevätkokouksessaan 14.3.2013 yksimielisesti muuttaa nimensä. Uusi nimi on Leppävirran Reserviupseerit ry. Yhdistyksen nimen muuttamisesta on käyty keskustelua jo pidempään ja nyt asia kypsyi viralliseksi päätökseksi. Muutos vaatii liittohallituksen hyväksynnän, jonka jälkeen nimi rekisteröidään yhdistysrekisteriin.

Muutoksen perusteena oli vanhassa nimessä esiintynyt kerho-sana, jonka jäsenistö koki johtavan osittain virheelliseen käsitykseen yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Reserviupseereissa on noin 70 jäsentä. Suurin osa jäsenistöstä asuu Leppävirralla, mutta osa on säilyttänyt jäsenyytensä täällä vaikka asuinpaikka onkin siirtynyt muualle. Nuoria reservin upseereita on liittynyt yhdistykseen kiitettävästi.

Kevätkokouksessa todettiin ilolla, että tammikuussa päättyneellä Reserviupseerikoulun kurssilla oli jopa historiallisen monta leppävirtalaista nuorta yhtä aikaa. Näitä nyt jo upseerikokelaina varusmiespalvelustaan suorittavia leppävirtalaisia on seitsemän, mikä vaikkapa väestöpohjaan suhteutettuna on suuri määrä. He kotiutuvat vänrikkeinä heinäkuussa.

Reserviupseerit päättivät järjestää Vänrikkipäivän, jolla toivotetaan uudet vänrikit tervetulleiksi siviiliin. Tilaisuuteen on tarkoitus kutsua myös jo aiemmin kotiutuneita reservin upseereita.

Yhdistys on päättänyt toiminnan monipuolistamisen ja aktivoinnin ohella parantaa tiedotustoimintaansa. Sitä toteutetaan muun muassa siten, että jäseniä on pyydetty ilmoittamaan kerhon sihteerille oma sähköpostiosoitteensa, jota kautta tiedotus helpottuu ja nopeutuu. Toinen tiedon kulkua parantava asia on omien kotisivujen tekeminen. Sivuilta löytyy yhdistyksen yhteystiedot sekä tietoa historiasta, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kalenterista on helppo tarkistaa tulevia tapahtumia. Kotisivut avattiin helmi-maaliskuun vaihteessa osoitteessa www.rul.fi/leppavirta. Lähiaikoina avataan myös omat facebook-sivut.

Reserviupseerit toimivat hyvässä yhteistyössä muun muassa Leppävirran Reserviläisten sekä veteraanijärjestöjen kanssa. Yhteistyötä pyritään edelleen tiivistämään.

Leppävirran Reserviupseereiden hallitukseen kuuluvat Hannu Koponen (pj.), Asko Koponen (vpj.), Joonas Aholainen (siht.), Heikki Holopainen, Lauri Itkonen, Taisto Kainulainen, Pentti Kervinen, Olavi Mikander ja Teppo Ritari. Kullakin hallituksen jäsenellä on omat toiminnalliset vastuualueensa.

Kokouksessa toivotettiin onnea huhtikuussa rauhanturvatehtäviin lähtevälle Joonas Aholaiselle.

Kevätkokouksen jälkeen oli valtuustosalissa Reserviläisten kanssa yhteinen kerhoilta. Kerhoesitelmän piti Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Pohjois-Savon koulutuspäällikkö Juha Kovakoski.  Hän kertoi MPK:n olevan valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. Koulutusta järjestetään kaikissa maakunnissa ja kursseja on sekä reserviläisille että muille kiinnostuneille sukupuolesta tai iästä riippumatta. Koulutusteemoina ovat muun muassa ensiaputaidot, maastotaidot, vesillä liikkuminen, itsepuolustus ja etsintä. Erilaisia harjoituksia järjestetään myös yhdessä viranomaisten ja muiden turvallisuusalan järjestöjen kanssa.

Kovakoski lupasi koulutusta myös leppävirtalaisille, kun vaan pyyntö esitetään (kuva alla: Juha Kovakoski).