Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri

 Ajankohtaiset asiat Etusivun alaosassa!

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri on Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) alueellinen yhteistoiminta- ja etujärjestö. Piirin tarkoituksena on edistää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyjä ja valmiuksia sekä toimia alueella olevien yhdistysten ja niiden jäsenten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä.

Tärkeimpinä toimintamuotoina ovat ampumatoiminta, liikunta- ja urheilutoiminta sekä aatteellinen toiminta. Pääosa toiminnasta organisoidaan jäsenyhdistyksissä, joiden toimintaa piiri tukee ja koordinoi. Piiri toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon Reserviläispiirin, PV:n Pohjois-Savon Aluetoimiston sekä MPK:n Pohjois-Savon koulutus- ja tukiyksikön kanssa.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Mikko Laajalahti
mikko.laajalahti@meili.fi
0447005208
 
Toiminnanjohtaja Sonja Reijonen
toiminnanjohtaja@vihma.fi
045 326 8717
 
 
Piiritoimisto
Mäkikatu 5 A 1, 70110 Kuopio