Rauman Reserviupseerikerho ry. – Yleistä

Kerhon perustava kokous pidettiin Rauman Suojeluskunnan kansliassa 18.12.1929. Kerhomme tulee siten tänä vuonna toimineeksi 90 vuotta raumalaisten reserviupseerien yhdyssiteenä.

Yhdistys kuuluu Satakunnan Reserviupseeripiiriin ja on sen välityksellä jäsenenä Suomen Reserviupseeriliitossa (RUL). Keskusliiton kautta kerho on jäsenenä myös Reserviläisurheiluliitossa (ResUL). Jäsenistömme koostuu pääasiassa Raumalla ja lähikunnissa asuvista reserviupseereista. Kokonaisjäsenmäärämme on n. 215. Yhdistyksen tehtävänä ja päämääränä on liiton toimintaperiaatteiden mukaisesti ylläpitää ja kehittää jäsentensä sotilaallisia tietoja ja taitoja, johtamiskykyä sekä maanpuolustustahtoa. Kerhomme keskeisiä toimintamuotoja ovat: ammunta eri muodoissaan, maanpuolustusurheilu ja liikunta, meri-, järjestö- ja aatteellinen (kerhoillat) toiminta. Merikilpailuissa kerhon joukkueet ovat olleet ylivoimaisia kansallisella ja pohjoismaisella tasolla yhtäjaksoisesti yli 60 vuoden ajan. Tiivistä yhteistoimintaa ylläpidetään Rauman Reservin Upseerien Naisten, Rauman Reserviläisten ja Selkämeren Rannikkokillan sekä Rauman Seudun Rauhanturvaajien kanssa. Lisäksi tuetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Rauman seudun koulutusosaston ja Raumanmeren koulutusosaston toimintaa mahdollisuuksien mukaan, yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Koulutuksessa tukeudutaan tarjolla oleviin Maanpuolustuskoulutus-yhdistyksen (www.mpk.fi) kursseihin. Tulevan toimintamme aktivoimiseksi päivitetään ja kehitetään kerhon kotisivuja internetissä. Jäsenhankinta ja jäsenten osallistumisaktiivisuuden lisääminen ovat tärkeimpiä tehtäviämme vilkkaan kerhotoiminnan jatkon turvaamiseksi. Omaehtoisen liikunnan ja aktiivisen vapaa-ajan toiminnan merkitystä on syytä korostaa. Jokaisen reserviupseerin maanpuolustustyön perustan muodostaa henkisen ja fyysisen suorituskyvyn vaaliminen.                                                                                      

KAUPUNKILEHTI RAUMALAISEN YHDISTYSSIVU ON KERHON VIRALLINEN ILMOITUSKANAVA.  SITÄ JA NÄIDEN KOTISIVUJEN KALENTERIA SÄÄNNÖLLISESTI SEURAAMALLA OLET  TIETOINEN  TAPAHTUMISTA.                   

TULE MUKAAN JA TUO YSTÄVÄSIKIN!

ILMOITTAMALLA SÄHKÖPOSTISOITTEESI PUHEENJOHTAJALLE TAI SIHTEERILLE VARMISTAT JATKUVAN JA PIKAISEN TIEDON SAANNIN SÄHKÖPOSTITSE KERHOMME TAPAHTUMISTA.

Katso kiinnostavaa toimintaa Maanpuolustusurheilun Ammunta-osiosta!

Satakunnan Reserviläispiirien 14.3.2019 ilmestynyt lehti tästä>   https://issuu.com/karhu3/docs/karhu-119

Alla kerhon nykyinen lippu vuodelta 1994

Kerhon lippu 1994