Seinäjoen Reserviupseerikerho

21.6 – Varusmiesinfo

Kesäkuun 21.6 järjestettiin varusmiesinfo tilaisuus Seinäjoella, Nuorisokeskuksen tiloissa. Tapatumaa olivat järjestämässä Seinäjoen reserviläisjärujestöt. Tilaisuus kesti reilun tunnin, jonka aikana käytiin lyhyesti läpi varusmiespalveluksen rakenne. Paikalla oli lisäksi lähiaikoina varusmiespalveluksen suorittaneet Jussi Mylläri ja Marjo Kauppinen, jotka kertoivat kokemuksia omasta varusmiespalveluksestaan. Tilaisuus aloitettiin perinteisesti sotilaskotisisarien tarjoamalla munkki kahvilla. Paikalle oli saapunut noin kolmekymmentö tulevaa varusmiestä.

16.6 – Toimintapäivä

Kauniina kesäkuun perjantaina järjestettiin Minimanin pihalla toimintapäivä.
Paikalla tarjottiin makkaraa ja samalla pääsi kokeilemaan ekoaseammuntaa.
Paikkalla kävi arviolta 150 kävijää, joko syömässä makkaraa, ampumassa tai molempia.

17.11 – Varusmiesinfo

17.11 pidettiin Seinäjoen kaupungin nuoriskeskuksen tiloissa varusmiesinfo, 2.1.2023 palvelukseen astuville varusmiehille. Paikalle saapui ilahduttavasti väkeä. 34 miestä tai naista oli saapunut kuulemaan lyhyttä info tilaisuutta, jossa kerrottiin varusmieskoulutuksen rakenteesta, sekä kokemuksia eri tavoin suoritetuista varusmiespalveluksista. Varusmiespalveluksen voi suorittaa usealla eri tavoilla, jotka vaikuttavat sen pituuteen, mutta kuten tilaisuudessa tuli hyvin esille, tärkeintä on suorittaa varusmiespalvelus omien päätösten mukaan, mutta kunnolla. Joku saattaa mennä varusmiespalvelukseen lyhin mahdollinen aika mielessä, mutta päätyykin aliupseeriksi tai upseeriksi. Joku saattaa olla 165 päivää, mutta reservissä täydentää omaa osaamistaan.

Tilaisuudessa olleiden tie vie seuraavasti eri yksiköihin.
Kainuun prikaati – 22 alokasta ( Alokasinfo )
Porin prikaati – 11 alokasta ( Alokasinfo )
Panssariprikaati- 1 alokasta ( Alokasinfo )

Tilaisuudesssa Jussi Mylläri (Seinäjoen Reserviupseerit) ja Marjo Kauppinen (Seinäjoen Reserviläiset) kertoivat omasta varusmiespalveluksestaan.

Paikalla olleista reserviupseerikouluun pääseville, varusmiesinfon pitopaikalla on historillinen merkitys.
Talon edustalla sijaitsee ensimmöisen reserviupseerikoulun muistolaatta.

1.11 – Syyskokous


Seinäjoen Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 1.11.2022 osoitteessa Kauppaneliö 13 LH2, 60120 Seinäjoki. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 13 yhdistyksen jäsentä, joko fyysisesti tai Teams-etäyhteyden välityksellä.

Kokous aloitettiin mitalien jaolla. Kerhon puheenjohtaja Jussi Harjunpää ja varapuheenjohtaja
Jukka Sysilampi luovuttivat onnitellen Reserviupseeriliiton hopeiset ansiomitalit ansioituneesta
maanpuolustustyöstä majuri Mauri Volamalle ja yliluutnantti Heikki Nännimäiselle.
Kuvassa Jukka Sysilampi, Heikki Nännimäinen, Mauri Volama ja Jussi Harjunpää.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asia.
Toimintasuunnitelma vahvistettiin kokonaisuudessaan vuodelle 2023.

Puheenjohtajana jatkaa ylil res Jussi Harjunpää ja varapuheenjohtajana maj res Jukka Sysilampi.

Hallituksen jäseniksi valittiin:
kapt res Heikki Vehkaoja
ltn res Esko Sippola
vänr res Jussi Mylläri
kapt res Seppo Yli-Panula
ylil res Mika Lammila
vänr res Janne Jousmäki (uusi)
Toiminnantarkastajiksi valittiin
ylil res Timo Sysilampi (varalla ltn res Anssi Kivistö)
kapt res Mika Rautio (varalla ylil res Veikko Raittinen)


9.6 – Toimintapäivä

Seinäjoen Reserviupseerit ja reserviläiset järjestivät yhdessä toimintapäivän Seinäjoen Minimanin pihassa. Paikalle esiteltiin vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Paikalla olijat saivat nauttia Minimanin tarjoamista makkaroista ja kokeilla Eko-aseammuntaa. Toimintaan kävi tutustumassa illan aikana noi 60 henkilöä.


6.6 – Varusmiesinfo

Varusmiesinfo järjestettiin kutsunta erän 2/2022 tuleville aloikaille 6.6 Seinäjoen nuorisokeskuksen tiloissa. Paikalla oli saapunut ilahduttavasta yli kolmekymmentä tulevaa alokasta. Tilaisuus aloitettiin sotilaskotisisarien munkkikahvilla, josta jatkettiin varsinaiseen tilaisuteen. Tilaisuuden kantavana teemana oli vain lyhyesti käydä läpi varusmiespalveluksen rakennetta. Paikalla oli jo varusmiespalveluksen suorittaneita osa hieman tuoreempaa ja osa hieman vanhempaa kutsuntaerää. He kertoivat omista ajatuksistaan ennnen varusmiespalvelusta, varusmiespalvelus ajasta ja miten hyvin suoritettu varusmiespalvelus on vaikutti jatkossa esim. pääsemisessä rauhanturvaaja toimintaan.

Tilaisuuden tarkoitus oli herättää uusia kysymyksiä ja vastata jo mielessä oleviin kysymyksiin.
Kyselyn mukaan Seinäjoelta suunta tuntui olevan Kainuun Prikaatiin
Kajaani (30 alokasta)
Niinisalo (4 alokasta)

Paikalla tilaisuutta järjestämässä olivat:

Jukka Sysilampi (Seinäjoen Reserviupseerit)
Jussi Mylläri (Seinäjoen Reserviupseerit)
Mika Lammila (Seinäjoen Reserviupseerit)
Marko Pänkälä (Seinäjoen Reserviläiset)
Miika Karhu (juuri kotiutunut reservin vänrikki)