Toimintasuunnitelma 2022

Teuvan Reserviupseerikerho ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Osallistutaan isänmaallisten juhlien järjestämiseen yhdessä reserviläisten kanssa. Teuvan itsenäisyyspäiväjuhlan työryhmä/veteraanitoimikunta hoitaa käytännön järjestelyt ja vastaa juhlista aiheutuvista kustannuksista ym. Teuvan reserviupseerit järjestävät kunniavartioston sankarihaudalle itsenäisyyspäivänä 6.12 sekä mahdollisesti jouluaaton hartauden yhteydessä. Tarvittaessa pyydetään apua reserviläisiltä. Reserviläiset hoitavat toukokuussa kaatuneitten muistopäivän vartion. Perinteitä vaalitaan huomioimalla kaikissa tilaisuuksissa sotainvalidit, sotiemme veteraanit ja kaatuneitten omaiset (piiri).

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidetään sekä hallituksen kokouksia tarpeen mukaan. Ammuntoja järjestetään yhdessä reserviläisten kanssa aseupseeri Esko Hannukselan johdolla. Pyritään saamaan mukaan nuoria upseereita ja reserviläisiä. Kesällä tai syksyllä 2022 järjestetään retki reserviläisten kanssa Hankoon ja Porkkalaan, mikäli koronatilanne sen sallii. Vierailun yhteydessä käydään lähivaruskunnassa sekä tutustutaan taisteluhautoihin ym. Pyritään saamaan mukaan nuoria jäseniä. Retken yhteyteen pyritään järjestämään myös käynti Suomen Eduskuntaan, yhteyshenkilönä toimii Aulis Ranta-Muotio.Sään salliessa pidetään reserviläisten kanssa hiihtopäivä Pappilankankaalla. Pyritään osallistumaan piirien järjestämään kesäillan kirkkoon.