Toimintasuunnitelma 2021

Teuvan Reserviupseerikerho ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Osallistutaan isänmaallisten juhlien järjestämiseen yhdessä reserviläisten kanssa. Teuvan itsenäisyyspäiväjuhlan työryhmä/veteraanitoimikunta hoitaa käytännön järjestelyt ja vastaa juhlista aiheutuvista kustannuksista ym. Teuvan reserviupseerit järjestävät kunniavartioston sankarihaudalle itsenäisyyspäivänä 6.12 ja jouluaaton hartauden yhteydessä 24.12 klo 17.30–18.30. Puheenjohtaja ja Niilo Hakala vastaavat vartioston järjestämisestä, tarvittaessa apua pyydetään reserviläisiltä.

Reserviläiset hoitavat toukokuussa kaatuneitten muistopäivän vartion. Perinteitä vaalitaan huomioimalla kaikissa tilaisuuksissa sotainvalidit, sotiemme veteraanit ja kaatuneitten omaiset (piiri). Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidetään sekä hallituksen kokouksia tarpeen mukaan. Järjestetään ammunnat yhdessä reserviläisten kanssa aseupseeri Esko Hannukselan johdolla. Pyritään saamaan mukaan nuoria upseereita ja reserviläisiä.

Kesällä tai syksyllä 2021 järjestetään yhdessä retki reserviläisten kanssa Hankoon ja Porkkalaan. Vierailun yhteydessä käydään lähivaruskunnassa sekä tutustutaan taisteluhautoihin ym. Pyritään saamaan mukaan nuoria jäseniä. Retken yhteyteen pyritään järjestämään myös käynti Suomen Eduskuntaan, yhteyshenkilönä toimii Aulis Ranta-Muotio. Sään salliessa pidetään yhteistyössä reserviläisten kanssa hiihtopäivä joko Sivin tai Äystön metsämajalle. Siviin kutsutaan naapurikerho.

Vapauden ja Itsenäisyyden EP:n perinneyhdistys on esittänyt EP:n Reserviläispiireille ym. tahoille ns. maakuntamarssin järjestämistä keväällä 24.4–9.5.2021 vuoden 1941 mallia noudattaen. Marssi järjestettäneen kuntakohtaisesti myös lakkautetuissa kunnissa. Osallistujamäärä suhteutetaan kunnan asukaslukuun 31.12.2020. Perinneyhdistys painattaa vuoden 1941 tapaan marssikortin ja suunnittelee myös pinssin, jota osallistujat voivat ostaa. Matka on 10 km ja se suoritetaan kävellen, juosta ei saa, sauvoja voi käyttää. Jokainen suorittaja voi osallistua vain yhden kerran. Marssin tavoitteena on perinnetiedon levittäminen, terveyden vaaliminen ja itsetunnon kohottaminen esivanhempiemme hengessä: ”Muistathan, että olet kuntamme marssiedustaja”. Marssikilpailun voittaneelle kunnalle annetaan kunniakirja perinneyhdistyksen vuosipäivänä 4.6.2021. Marssikilpailuun voi osallistua jokainen ennen 2011 syntynyt kunnassa asuva henkilö. Reserviupseerikerho esittää reserviläisille ym. tahoille, että marssi järjestetään lauantaina 24.4. ja sunnuntaina 2.5. klo 12 Pappilankankaan majalla.

Pyritään osallistumaan piirien järjestämään kesäillan kirkkoon, paikka on vielä avoin.