Toimintakertomus 2018

     

                                                                                       

26.3.2019               1 (4)

 

 

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1 – 31.12.2018

 

  1. Toiminta-ajatus

VETRES Keski-Uusimaa on Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella toimivien veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen rekisteröimätön yhteistoimintaorganisaatio.

Vuosi 2018 oli VETRES Keski-Uusimaan yhdeksästoista toimintavuosi.

VETRES Keski-Uusimaan tavoitteena on edistää Järvenpään, Keravan ja Tuusulan sekä jatkossa myös Mäntsälän ja Pornaisten alueella veteraaniperinnön vaalimista, kannustaa sidosryhmiä veteraanituki- toimintaan sekä tallentamaan paikallista veteraaniperinnettä.

Yhteistoimintaorganisaatioon kuuluvat järjestöt ja sidosryhmät pyrkivät kehittämään VETRES-toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Toimintavuosien teemanimet:

2001: Veteraaneja ei unohdeta – me tuemme heitä,

2002: Veteraanit ja koulunuoriso,

2003: Kotiseutu sotavuosina,

2004: Veteraanien työ – esimerkki nuorisolle,

2005: Suomea ei koskaan miehitetty,

2006: Naiset kotirintaman tukena,

2007: Itsenäinen Isänmaamme 90 vuotta,

2008: Kunniavelka ei vanhene – Veteraanityö velvoittaa,

2009: VETRES-toimintaa 10 vuotta,

2010: Evakot Suur-Tuusulassa,

2011: Tie jatkosotaan,

2012: Koulunkäynti jatkosodan aikana VETRES-alueella,

2013: Koulunkäynti jatkosodan aikana VETRES-alueella,

2014: Torjuntavoitosta 70 vuotta.

2015: Naisten merkitys maanpuolustuksessa 1939 – 1945

2016: VETRES Keski-Uusimaa veteraanitukityössä ja veteraaniperinteen vaalijana

2017: Kiitos veteraanisukupolvelle – Suomi 100 vuotta

2018: Suomen puolustaminen 100 vuotta

 

  1. VETRES Keski-Uusimaan vuosikokous

Tuusulan kunnantalolla 6.3. pidetyn vuosikokouksen avasi puheenjohtaja Antti Simola.

Pormestari Arto Lindberg esitteli Tuusulan kunnan johtamis- ja kuntaorganisaation neljä toimialaa, kunnan väestökasvua ja talousnäkymiä sekä liittymistä HSL:een 1.1.2018. Lindberg kiitti myös VETRES Keski-Uusimaata hyvästä toiminnasta.

Pj Simola ja varapj Juhani Vakkuri luovuttivat VETRES-kunniakirjat no:t 17-29: Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus Tuusula, Uudenmaan Aluetoimisto, Järvenpään seurakunta ja Keravan seurakunta, Tuusulan seurakunta, Olli Heiskanen, Frans Krogell, Klaus Koivunen, Aarre Lindfors, Heikki Lindroos, Raimo Manneri, Erkki Mantere, Kalevi Rönnqvist, Jaakko Torppa, Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry ja Hannele Lindstén. Jarmo Ahonen esitteli suunnitelman ”VETRES Keski-Uusimaa kohti perinneaikaa”, suunnitelma organisaation muodostamisesta rekisteröidyksi yhdistykseksi toistaiseksi avoimella aikataululla.

Kokouksen johti Reijo Piira, Taistelukoulun Perinneyhdistys ry:stä.

Vuosikokoukseen osallistui 31 henkeä, jotka edustivat valtuuskunnan 21/39 sidosryhmää.

Vuosikokous vahvisti vuoden 2017 toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Kenrl res Antti Simola valittiin valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajaksi 15:sta kaudelle. Hallitukseen valittiin edelleen 16 jäsentä, uutena Jorma Riissanen erovuoroisen Raimo Mannerin jälkeen sekä jatkamaan muut vuoden 2018 hallituksen jäsenet, jotka ovat tehtävineen ja sidosryhmätaustoineen kohdassa 2.1.

Valtuuskuntaan hyväksyttiin uusina Lottamuseon Lottaperinneyhdistys ry ja Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piiri ry sekä liitettäviksi valtuuskuntaan lisäksi toimintavuoden aikana yhdistysten päätösten jälkeen Mäntsälän seudun sotiemme veteraanien perinneyhdistys ry ja Pornaisten Sotaveteraanit ry.

2 (4)

Sidosryhmät (40) edustivat toimialueen veteraanijärjestöjä (8), veteraanitoimikuntia ja -neuvottelukuntia (2), maanpuolustusjärjestöjä (11), perinneyhdistyksiä (4), maanpuolustusyhdistysten piirijärjestöjä (5), Lotta Svärd Säätiötä, Naisten Valmiusliittoa, Tuusulan Sotilaskotiyhdistystä, Uudenmaan Aluetoimistoa, kuntia (3) ja seurakuntia (3).

Vuosikokouksen päätöksillä VETRES-alue laajeni Suomen Sotaveteraaniliiton tavoitteiden mukaisesti käsittämään Järvenpään, Keravan ja Tuusulan lisäksi myös Mäntsälän ja Pornaisen silmällä pitäen tulevaa perinneaikaa.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet 2018, liite 1.

 

2.1. VETRES Keski-Uusimaan hallitus

Hallitus järjestäytyi Keravalla 8.5. pidetyssä kokouksessa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Vakkuri edelleen (edustaja: Tuusulan ja Jokelan ru-kerho sekä Uudenmaan reserviupseeripiiri),

sihteeriksi Veikko Karhumäki edelleen (Järvenpään ru-kerho) ja tiedotusvastaavaksi Hannu Nuutinen edelleen (Jokelan, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan reserviyhdistykset sekä Uudenmaan reserviläispiiri)

sekä Jarmo Ahonen perinneyhteysvastaavaksi. Hallituksen jäsenet sidosryhmineen vahvistettiin edelleen seuraavasti: Erkki Mäkilä (veteraanijäsen), Jorma Riissanen (Tuusulan sotaveteraanit), Jaakko Torppa (Keravan sotainvalidit ja Sotainvalidien Uudenmaan piiri), Aarre Lindfors (VETRES-alueen rintamaveteraanit), Hannele Lindstén (Tuusulan Sotilaskotiyhdistys), Martti Jokinen (sotilaspojat), Veijo Meisalo (Etelä-Suomen kiltapiiri ja killat), Kari Nissinen (Keski-Uudenmaan rauhanturvaajat), Jukka Sariola (Keravan sotaveteraanit), Tarja Sievänen (Järvenpään sotaveteraanit ja naisjärjestöt), Antti Tervola (Keravan ru-kerho) ja Taisto Vanhapelto (Järvenpään sotainvalidit).

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa asetettiin Hengellinen toimikunta sekä Tiedotustoimikunta.

Hallitus kokoontui toimintavuotena viisi kertaa: Järvenpäässä 6.2., Tuusulassa 6.3. Keravalla 8.5.,

Järvenpäässä 18.9. ja Tuusulassa 29.11.                                  

 

2.2. Hengellinen toimikunta

Vesa Koivisto puheenjohtaja edelleen sekä jäseninä edelleen Raimo Manneri (k. 17.4.) ja uutena Markus Tirranen Seppo Väätäisen jälkeen. Toimikunta valmisti Tuusulan seurakuntakeskuksessa pidetyn Talvisodan päättymisen muistopäivän ja kahvitilaisuuden ohjelman 13.3.                            

 

2.3. Tiedotustoimikunta

Hannu Nuutinen puheenjohtaja edelleen sekä edelleen jäseninä Veikko Karhumäki, Veijo Meisalo Matti Kulmala ja Saija Ylitalo. Toimikunta lähetti sidosryhmille tapahtumista kaksi kalenteritiedotetta ja vastasi myös toiminnan lehdistötiedotteista.

VETRES-toiminnasta julkaistiin artikkeli reserviläispiirien Oltermannissa 2/2018, Rintamaveteraani –lehdessä 2/2018 ja Keski-Uusimaassa 6.12. sekä 10.12. VETRES-toimintaa sivuavia artikkeleita oli Keski-Uusimaassa ”Veteraanitukityö velvoittaa” ja ”Miten Suomen olisi saattanut käydä”, Mäntsälän Uutisissa Veteraanipäivästä ja ”Onnistunut maanpuolustusjuhla” 18.10. ja Oltermanneissa lisäksi kuvin kolme muuta artikkelia.

Tiedotustoimikunta ylläpiti fb-sivuja osoitteessa www.facebook.com/Vetres-Keski-Uusimaa

VETRES Keski-Uusimaan nettisivut, ylläpitäjänä Esko Sarkanen, osoitteessa www.rul.fi./vetres löytyvät nyt myös haulla vetres keski-uusimaa.

Toimikunta piti kaksi kokousta Lottamuseolla 12.2. ja 29.10.

 

  1. Edustustilaisuudet ja muut VETRES-tapahtumat

 

3.1. Edustustilaisuudet

VETRES Keski-Uusimaan edustajat ovat osallistuneet lukuisiin saamiinsa kutsuvierastilaisuuksiin.

 

3.2. Muut VETRES-tapahtumat

– Veteraanijärjestöille ja sidosryhmille on pidetty useita esitelmätilaisuuksia.

– VETRES Keski-Uusimaan hallituksen perinneyhteysvastaava vuodesta 2016 Ahonen osallistui Suomen Sotaveteraaniliiton johdolla pidettyihin kokouksiin, joissa valmisteltiin alueellisten perinneyhdistysten perustamisia: Pasilassa 5.6., Etelä-Suomen alueellisten perinneyhdistysten edustajien kokoukseen Pasilassa 23.10. ja lisäksi Tammenlehvän Perinneliiton XIV Perinneseminaariin Helsingissä 23.11.

– Ahonen ja Torppa osallistuivat perinnetyön ohjausryhmän kokoukseen Helsingissä 7.10.

– Karhumäki luopui Uudenmaan Sotaveteraanipiirin perinneyhteyshenkilön tehtävästä helmikuussa.

– VETRES Keski-Uusimaa isännöi Uudenmaan reserviläispiirien esitelmäiltaa PV:n Kurssikeskuksessa, jossa Vakkuri piti esitelmän ”Suomen taistelu itsenäisyydestä” 13.3.

– Järvenpään Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlaan osallistuivat hallituksesta Ahonen, Karhumäki, Riissanen, Sievänen ja Vanhapelto 21.4.

3 (4)

– Raimo Mannerin siunaustilaisuuteen Tuusulassa osallistuivat hallituksesta Karhumäki, Mäkilä, Riissanen, Torppa ja Vanhapelto 19.5. Kukkalaitteen lahjoitti Järvenpään Reserviupseerikerho.

– Keravan hautausmaalle istutettiin tammi sotiemme veteraaneille, hallituksesta läsnä Sariola 20.5.

– Hävittäjälentäjä Klaus Alakosken muistolaatan paljastamisjuhlaan osallistuivat hallituksesta Ahonen ja Karhumäki Keravan Klodyke-talolla 24.9.

– Keravan kj Kirsin Rontun tapaamiseen osallistuivat pj Simola sekä hallituksen jäsenet Karhumäki, Nuutinen ja Sariola kokoukseen, jossa Rontulle selvitettiinVETRES Keski-Uusimaan toimintaa 11.10.

– Mäntsälän seudun sotiemme veteraanien perinneyhdistyksen maanpuolustusjuhlassa pj Simola esitti juhlapuheen ja Karhumäki tervehdyssanat yhdistyksen sihteerinä 18.10.

– Tarja Sievänen päivitti VETRES-kunniakirjan, mikä hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 5/2018 29.11.

– Ilmatorjunnan muistolaatan paljastamisjuhlaan osallistuivat hallituksesta pj Simola, Ahonen, Jokinen, Karhumäki, Nuutinen ja Tervola Keravan Klondyke-talolla 30.11.

– Keravan hautausmaalle paljastettiin muistokivi sotiemme veteraaneille, hallituksesta tilaisuuteen osallistui Sariola 5.12.

– VETRES Keski-Uusimaan valtuuskuntaan kuuluvien yhdistysten edustajat osallistuivat Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Pornaisissa ja Tuusulassa syyskaudella pidettyihin UUDALTSTOn valvonnan alaisten asevelvollisten kutsuntoihin.

– Veteraanivastuu ry:n Keski-Uudenmaan alueen (Järvenpää, Kerava, Tuusula) kokouksissa myös VETRES Keski-Uusimaata edustivat hallituksesta Sariola ja Torppa.

 

  1. Yhteiset tilaisuudet

 

4.1. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus 13.3.

Järjestettiin Tuusulan seurakuntakeskuksessa arvokkaalla ja monipuolisella ohjelmalla, johon Järvenpään ja Keravan seurakunta järjestivät kuljetukset. Tervehdyssanat lausui pj Simola ja juhlapuheen esitti vpj  Vakkuri. Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen sisaret avustivat tarjoilussa Hannele Lindsténin johdolla. Päätössanat lausui kirkkoherra Ulla Rosenqvist.

 

4.2. Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.

VETRES Keski-Uusimaa osallistui Järvenpäässä jo seitsemännentoista kerran juhlajärjestelyihin.

  1. Kansallisen veteraanipäivän juhla vietettiin perinteisesti myös Keravalla ja Tuusulassa.

 

4.3. Uudenmaan reserviläispiirien esitelmätilaisuus PV:n Kurssikeskuksessa Tuusulassa

VETRES Keski-Uusimaa toimi esitelmäillan isäntänä täpötäydessä Hamina-luokassa 13.3.

Vpj Vakkuri piti esitelmän ”Suomen taistelu itsenäisyydestä”. Kiitossanat esitti pj Simola.

 

4.4. Vapauden Viesti –juhla Järvenpään lukiossa

Juhla järjestettiin 4.12. liki 1000 oppilaalle opettajineen rehtori Marja-Liisa Lehtiniemen johdolla Järvenpään lukiossa. Juhlapuheen piti vpj Vakkuri kiitossanat esitti pj Antti Simola. Hallituksen jäsenistä juhlaan osallistui Karhumäki. Perinteisesti muista esityksistä vastasivat lukion opiskelijat ja Varusmiessoittokunnan 8-henkinen jousiyhtye. Juhlan yhteydessä luovutettiin veteraanijärjestöjen Vapauden viesti.

 

4.5. Veteraanijärjestöjen Vapauden viesti

Luovutettiin perinteisesti toimialueen lukioissa itsenäisyyspäivän edellä.

                                                                                                                                          

  1. Veteraanitukitoiminta

Veteraanitalkoiden tarve vähentyi edelleen vuodesta 2017. Talkoot toteutettiin reserviyhdistysten paikkakuntakohtaisilla toimilla veteraanijärjestöjen yhteydenottojen mukaan.

Toimialueen maanpuolustusyhdistysten (10) jäsenet suorittivat kevät- ja syyskaudella kaksi Sotiemme Veteraanit –lipaskeräystä eri kauppakeskuksissa (vast.).

Kevätkaudella KAARTJR ei pystynyt valitettavasti tukemaan varusmiehillään veteraanikeräyksiä VETRES-alueella. Syyskaudella maanpuolustusyhdistysten jäsenet johtivat KAARTJR:n varusmiesten suorittamat ovelta – ovelle keräykset Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa sekä lipaskeräyksen Mäntsälän perinneyhdistyksen alueella.

Veteraanikeräys- ja tukitoimintaan osallistui kiitettävän suuri joukko maanpuolustusyhdistyksen jäseniä.

VETRES-alueen maanpuolustusyhdistysten jäsenten veteraanikeräysten yhteistulos oli 33 178,11 €. Veteraanivastuu ry:n tuotteita myytiin 5 154,23 €:n arvosta, kärkimyyjänä Matti Kulmala.

Lassi Paavonkallio, Järvenpään Reserviläisistä ja Järvenpään Rintamaveteraanien pj, toimi edelleen Veteraanivastuu ry:n Keski-Uudenmaan alueen (Järvenpää, Kerava, Tuusula) piiripäällikkönä ja keräystoimikunnan puheenjohtajana sihteerinään Arno Tarjas Järvenpään Reserviupseerikerhosta.

 

                                                                                                                                                     4 (4)

  1. Tiedottaminen

VETRES Keski-Uusimaan toiminnasta tiedotettiin paikallisissa ja veteraanijärjestöjen lehdissä sekä Uudenmaan reserviläispiirien Oltermannissa.

VETRES-toiminnasta tiedotettiin lisäksi järjestöjen jäsenkirjeissä ja sähköpostiviestinnällä.

VETRES Keski-Uusimaan nettisivut ovat Suomen Reserviupseeriliiton palvelimella, avattu 13.3.2015 osoitteeseen www.rul.fi/vetres sivujen päivittäjänä Esko Sarkanen Järvenpään reserviupseerikerhosta.

VETRES Keski-Uusimaan 16.2.2017 avattuja fb-sivuja päivittävät Veikko Karhumäki, Hannele Lindstén, Hannu Nuutinen ja Elina Sarin.

Toiminnasta julkaistut lehtiartikkelit on arkistoitu.

 

  1. Varainkäyttö

VETRES Keski-Uusimaalla ei ole jäsenmaksutuloa rekisteröimättömänä organisaationa.

Toimialueen kunnat, seurakunnat, puolustusvoimat, yritykset, maanpuolustus- ja veteraanijärjestöt

tukivat kiitettävästi järjestelyjä, joilla VETRES Keski-Uusimaan toiminta toteutettiin.

VETRES Keski-Uusimaa sai UUDSL:n lakkauttamisen yhteydessä 1000 euron lahjoituksen 18.12.2007, Veikko Karhumäeltä 30.4.2015 Kaatuneiden Muistosäätiöltä saamansa Veteraanipalkinnon 2500 € ja Järvenpään Reserviupseerikerhon 2. vpj Willem van Schevikhovenilta 500 €:n lahjoituksen 6.12.2018.

Toimintavuodelta 2018 ei aiheutunut maksettavia kuluja, kun Järvenpään Reserviupseerikerho maksoi 19.5. Raimo Mannerin hautajaisiin kukkalaitteen 65 €.

VETRES Keski-Uusimaan varat 3 725,00 € on talletettu Järvenpään Reserviupseerikerho ry:n tilille.

 

Tuusulassa, 26. maaliskuuta 2019                             Hallitus