Toiminta

Kerhomme toiminnasta tiedotamme jäsenistölle sähköpostitse. Tavoite on saada kaikilta kerhon jäseniltä sähköpostiosoite, jolloin jäsenistötiedottaminen on nykyaikaista ja sujuvaa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

YLEISTÄ

Toiminta tiedotetaan jäsenistölle Hämeen Sanomien Maanpuolustuspalstalla ja sähköposteina puheenjohtajalta. Tavoite on saada kaikilta kerhon jäseniltä sähköpostiosoite, jolloin puheenjohtajan jäsentiedottaminen on sujuvaa. Kerholla on myös kotisivut RUL:n alla osoitteessa www.rul.fi/hattulatyrvanto. Mauno Juottonen ylläpitää sivuja.

Mitä me reserviupseerit oikein olemme?

Kenttäarmeijamme upseereista kaksi kolmasosaa on reserviupseereita. Reserviupseerit ovat toimineet ja tulevat toimimaan etulinjassa ja erityistehtävissä. Suomalaiset varusmiehet koulutetaan maanpuolustajiksi. Reserviupseereiksi koulutetaan alle 10 prosenttia varusmiehistä. Meidät reserviupseerit koulutetaan hoitamaan vaikeiden aikojen vastuutehtävät ja tekemään nopeita ja oikeita päätöksiä. Siksi reserviupseerin koulutus ei voi päättyä varusmiespalvelukseen. Siviilielämässä hankittu koulutus ja työkokemus yhdessä jatkuvan, oma-aloitteisen sotilaskoulutuksen kanssa muokkaavat suomalaisen reserviupseerin, sinut.

RESUL ja RUL urheilu/liikuntatoiminta

Reserviläisliikunnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää reserviläisten maanpuolustusvalmiuksia ja –taitoja.
Reserviupseerin on pystyttävä liikkumaan maastossa kaikissa oloissa ja kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä tarkoittaa, että jäsenistöä innostetaan osallistumaan maantiemarsseille ja maastojotoksille ammuntaa, suunnistusta ja lihaskunnon ylläpitoa unohtamatta.
Päätavoitteena on kannustaa ja saada reserviupseerit liikkumaan säännöllisesti kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseksi.
Kenttäkelpoisuustestit ovat nykyään MPK:n kursseja. Testauksiin osallistuminen tulee osaltaan vaikuttamaan SA-sijoituksiin ja ylentämisiin.
Ampumatoimintaa kehitetään toiminnalliseen suuntaan. SRA-ammunta ja palvelusaseammunnat isokaliiperisilla aseilla ovat tällä hetkellä suosituimmat ammuntataitoa kehittävät lajit.
Reserviläisurheiluliitto suunnittelee ja kokeilee rata-ammunnassa perinteisten ammuntojen ja SRA:n välimaastoon sijoittuvia kenttäammuntalajeja ottaen huomioon mm. optiikalla varustetut metsästysaseet yhtenä mahdollisuutena. Tavoitteena on kehittää soveltavaa ammuntaa vastaamaan paremmin nuorempien (metsästävien) reserviläisten tarpeita.

Uusi aselaki vaikeuttaa ampumaharrastusta aloittavan henkilön mahdollisuuksia hankkia isokaliiberisia aseita tarkentuneen lupamenettelyn ja ammuntaharrastuksen seurantavaatimuksen vuoksi. Sen vuoksi ampumaharrastuksen ylläpidon voi osoittaa osallistumalla reservin ampumakilpailuihin ja kertaus-harjoituksiin.
Ampumaratojen tilanne on murroksessa tiukentuvista ympäristömääräyksistä ja varuskuntien vähentämisestä johtuvien ratapurkamisten vuoksi.

Piiritavoitteet kerhoille

Jäsenhankinnan on oltava aktiivista jokaisessa yhdistyksessä. Jäsenhankintaa voi parantaa pitämällä aktiivisesti yhteyttä Piirin alueella toimivien sotilasjoukko-osastojen ja upseerijärjestöjen kanssa. Erityisesti meidän kerhomme tulee pitää yhteyttä Panssariprikaatin reserviupseerikursseihin, jotta saisimme sieltä hattulalaiset jäseniksemme.
Tavoite olisi, että varusmiespalveluksesta kotiutuneista nuorista upseereista 10% on saatu jäseniksi ja heille on tarjottu mielekästä toimintaa.

Pyrimme omalta osaltamme osallistumaan sotiemme veteraanien henkisen perinnön säilyttämiseen. Seppo Kopra on kerhon veteraanivastaavana organisoimassa tarvittavaa käytännön järjestö- ym. muuta toimintaa esimerkiksi Itsenäisyyspäivänä kynttilöiden sytyttäminen Hattulan ja Tyrvännön sankarihaudoilla Tammenlehvän Hämeenlinnan seudun Perinneyhdistyksen puitteissa.

Kerhon jäsenet voisivat kirjoittaa Ilves-lehteen tarinoita, mikä sitten toisi aktiivisuutta toimintaan.
Näin jäsenhankintakin voisi olla aktiivisempaa ja helpompaa.

Valtakunnan tasolla (RUL) painopisteet edelleen v2021 toiminnassa ovat:
LIIKU, piirin ja RESUL:n kilpailuihin osallistuminen, liikunta MarsMars-ohjelmien mukaisesti,
AMMU, piirin, RUL:in ja RESUL:n ammuntatilaisuuksiin ja kilpailuihin osallistuminen,
KOULUTTAUDU, MPK:n kursseille osallistuminen ja PVMOODLE:n käyttö.
Tuloksena on kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja kehittyminen sotilasjohtajana.

Kerhon oma toiminta

Osallistutaan Puolustusvoimien tilaisuuksiin ja koulutus- sekä esittelytapahtumiin mukaan lukien reserviupseerikurssien kokelaiden ylentämistilaisuudet. Korostetaan kertausharjoituksiin osallistumisen tärkeyttä. Tavoitteena on, että kaikki kutsutut noudattavat VEH- ja kertausharjoituskäskyä, mikä on erityisen tärkeää nyt, kun kertausharjoitusvuorokausia on enemmän.

Huomion- ja kunnianosoitukset suoritetaan Kaatuneitten muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskuin. Jouluaattona asetetaan kunniavartiot Hattulan ja Tyrvännön sankarihaudoilla.
Lippujuhlapäivänä ja Itsenäisyyspäivänä osallistumme lippuvartioin paraateihin, silloin kun ne järjestetään lähipaikkakunnilla.
Kerhomme huolehtii joulunajan kynttilälyhtyjen laittamisen ja kynttilöiden sytyttämisen Hattulan ja Tyrvännön sankarihautausmaille.

Teemme yhteistyötä naisjärjestömme kanssa esim. retkien, toimintapäivien, konserttien ja esitelmätilaisuuksien muodossa.
Teemme yhteistyötä myös Hattula-Tyrvännön Reserviläisten kanssa esim. kilpailutoiminnassa ja muussa reserviläistoiminnassa. Tähän voi liittyä varojen hankintaa.

Jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan Puolustus ja turvallisuus -tapahtumiin.

Kerhon jäseniä kutsutaan Vanamajan hengellisiin iltoihin kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä keskiviikkoiltana. Heinäkuun ilta on ollut perinteinen Veteraanihartausilta.

Koulutustoiminnassa tukeudumme MPK:n koulutusohjelmaan. Tavoitteena on, että jäsenkunta kouluttautuu oma-aloitteisesti MPK:n kursseilla ja on paikallisosastotoiminnassa kouluttajina ja osallistujina. PVMOODLE mahdollistaa reserviläisten omaehtoisen kouluttautumisen.

Maakuntakomppania tarjoaa hyvän paikallisen kouluttautumisväylän. Maakuntakomppania edellyttää siihen sijoitettujen omaehtoisesti kohentavan nousujohteisesti kuntoaan, mikä sitten testataan MPK:n testauskursseilla. MarsMars-liikuntaohjelma antaa ohjauksen oman kunnon kohentamiseen.

Vuosi 2021, MPK:n kurssit

MPK:n kursseja
SOMA 2021 kurssit 3.-5.9.2021
Tarkka-ampujakurssi, Harjoituksenjohtokurssi, Sotilaskotitoiminnan johtaminen harjoituksessa, Liikkuva sotilaskoti, Johtaja-moduli 1, Kouluttajakoulutus, Kurssivääpelikurssi, Viestintäkurssi, Maastotaidot, Sähköttä kurssi ja Resilienssikurssi.

HÄMEEN ILVES kurssit 24.-26.9.2021
Valmistelukurssi 23.9.2021, PAIKP Esikuntakurssi, Sotilaanperustaidot naisille 2, Intin perusteita naisille, Sähkövoimajärjestelmät 3, Sotilaspoliisikurssi, Kenttähuoltokurssi, Tulenjohtokurssi (VKY), ORUP -kurssi (jalkaväkitoiminta), Tiedustelu- ja erikoisjoukkotoiminta, Asejärjestelmäkurssi, Viestintä- ja sosiaalinen media ja Harjoituksen johto ja perustamiskurssi

MPK-kursseja ja niiden pitoaikoja ja –paikkoja voi katsoa osoitteessa https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri

URHEILUTOIMINTA

Osallistumismahdollisuuksia on pyritty parantamaan iltakilpailujen avulla.
Ampumakilpailuihinkaan ei nykyään tahdo olla ampujia. Urheilutoiminta ei ole eikä saa olla pelkkää ammuntaa, vaikka ammunta monessa yhdistelmälajissa mukana onkin.

Kerhon osuus piirin kilpailujen järjestelyssä on pystyttävä hoitamaan. Toimihenkilöitä tarvitaan kerhostamme eikä vain reserviläisistä.
Tulee pohtia, miten nuoria saadaan urheilutoimintaan tai yleensäkin reserviläistoimintaan mukaan. Tulevatko he omilla ehdoillaan vai vanhemman upseerin mukana.

PIIRIN KILPAILUJA JA RESUL:N TAPAHTUMIA 2021

Piirien urheilutoimikunta on todennut, että jos kilpailujen järjestäminen ei onnistu omalla paikkakunnalla, ne pitäisi siirtää johonkin valmiiseen kilpailukeskukseen ja toteuttaa yhteisvoimin naapurikerhon tai yhdistyksen kanssa. Piirin urheiluparlamentti on 9.12.2020 päättänyt seuraavista kilpailuista:

Ilma-asekilpailu (tasosarjatulokset+yksit.) Ampumahiihto (H-T)
Ampumahiihtoviesti (H-T) Pistooliampumahiihto (Vlk)
Talvikilpailu (??) Taitokilpailu (Luopioinen)
Ampumasuunnistus (??) Maastokilpailu (H-T)
Maastoammunta Ruutiaseammunnat (Akaa)
Ampumajuoksu (H-T) Paripartiokilpailu
Kolmiottelu SRA ammunnat (useita, Hätilä)
Pistooliampumajuoksu (Hml, Suvipielinen)

Piirin urheilukalenteri julkaistaan piirin sivuilla.

Piirin kilpailut ovat samalla kerhon mestaruuskilpailuita.

Etelä-Hämeeseen ei ole osoitettu vuodelle 2021 RESUL:n kilpailuja.

RESUL:n järjestämä erittäin suosittu Falling Plates –kilpailu on Suur-Savon järjestämänä Mikkelissä 15.5.2021.
RESUL:n reserviläisammunta on Varsinais-Suomessa Huovinrinteellä 3.7.2021.

Jotostoiminta on erinomainen kenttäkelpoisuuden kehittämismuoto.
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos ”Pirkka” järjestetään Pirkkalassa 19.-21.3.2021.
RESUL:n etämarssi oli suosittu COVID-19 –kesänä 2020 ja sen suorituspäivät ovat 22.-25.7.2021. Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos ”Tyrsky” on 24.-26.9.2021 Kotkassa.
RESUL:n reserviläisjotoksille niiden merkityksen koko ajan kasvaessa on perusteltua saada joukkue mielellään nuorista upseereista.

RESUL:n 50v-juhlavuoteen liittynyt The Road eli maakuntiin jalkautuva kiertue, missä esitellään liiton eri toimintamuotoja ammunnasta aina maastoliikunnan monipuoliseen tarjontaan, jatkuu vielä vuonna 2021. E-HRUP ottanee kantaa missä päin piiriä The Road toteutetaan.

RESUL:n Lisää liikettä –ohjelma on päättymässä vuonna 2021. Vuoden 2021 painopistealue siirtyy fyysisen toimintakyvyn mittaamisesta kenttäkelpoisuustaitojen – ammunta, suunnistus, marssit – kehittämiseen ja tukemiseen. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni reserviläinen ja kansalainen liikkumaan. Reserviläisurheiluliitto kannustaa kaikkia jäsenliittojaan ja niiden piirejä ja yhdistyksiä järjestämään omalla toiminta-alueellaan liikunnallisia aktiviteetteja.

MARSMARS –PALVELU JA TIKKI-SOVELLUS

Sähköisen kuntokortin tilalle tuli kolme sovellusta: Tikki, MarsMars ja Kymppi.

Puolustusvoimat, MPK ja RESUL ovat päässeet sopimukseen kenttäkelpoisuusasioissa.
Jäsenjärjestöjen kautta kannustetaan liikkujia ottamaan henkilökohtaisen harjoittelun tueksi käyttöön Puolustusvoimien kustantama MarsMars.fi-järjestelmä. MarsMars.fi ei toistaiseksi sisällä vastaavia yhdistysten välisiä kuntokilpailuita tms. mahdollistavia ominaisuuksia kuin mitä oli sähköisessä kuntokortissa.

Vuoden 2021 aikana julkistetaan Puolustusvoimain uudet (tehtäväkohtaiset?) fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Reserviläisurheiluliitto päivittää Tikki-tietojärjestelmän tukemaan uutta arviointi-järjestelmää.

Kuntotestaussuoritusten kirjaaminen toteutetaan Tikki-tietojärjestelmän kautta.
Tikki-sovelluksen kehityksessä keskitytään testitulosten ylläpitämiseen ja varmentamiseen. Reserviläisille suunnatun Tikki -mobiilisovelluksen jatkokehityksellä parannetaan käyttämistä sekä reserviläisten että kuntotestaajien näkökulmasta.
Vuoden 2021 aikana RESUL pyrkii tuottamaan aluetoimistoille ensimmäiset kenttäkelpoisuusraportit sekä järjestämään mahdollisimman monta MPK- testaustapahtumaa.

Ampumapäiväkirja otetaan käyttöön Tikki-järjestelmän sisartuotteen ”Kymppi”-tietojärjestelmän avulla. RESUL opastaa sivuillaan jäsenliittoja ja käyttäjiä uuteen järjestelmään.

MPK:n iltakursseina on Cooper-testi+UKK-kävelytesti 24.5.2021 Parolannummella ja lihaskuntotesti 6.9.2021 Samoin Parolannummella.

MUUTA

Kerhollamme on ollut vahva osuus syksyisin Panssariprikaatissa pidettävän herrasmieskilpailun niin suunnittelussa kuin kilpailijoinakin. Osallistumisen soisi pysyvän aktiivisena.
Puheenjohtajamme Ilpo Heporauta on kehittänyt kilpailuun toinen toistaan ”herrasmiesmäisempiä” tehtäviä.

Tammenlehvän perinnetyössä vuonna 2021 kerhomme aktiviteetteja ovat mm: Talvisodan muistohiihto yhdessä veteraanien, Panssariprikaatin, seurakunnan ja kunnan kanssa 12.3.2021. Toimitsijoina on jäseniämme.

Perinnekonsertti järjestetään, jos koronaepidemia sallii, x.x.2021 Juteinikeskuksessa em. yhteistyötahojen kanssa.
Veteraanikuoro toimii aktiivisesti Veikko Pelkosen johtamana. Laulajina on jäseniämme.

Piirin tavoitteena on kannustuspalkkioiden käyttäminen. Piiri esittää vuosikokoukselle, että tukea voivat saada aktiivisuutta edistävät projektit esimerkiksi piirin mestaruuskilpailuiden järjestäjät, ne yhdistykset, jotka saavat jäseniään osallistumaan Piirin mestaruuskilpailuihin ja yhdistykset, jotka saavat riveihinsä nuoria upseereita ja myös pystyvät pitämään heidät jäseninä.

TALOUS 2021

TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2021

TUOTOT

Jäsenmaksut                                 420
Toimintapalkkio                            500      920

MENOT

Vuokrat                                           -150
Kilpailukulut                                   -350
Merkkipäivä- ym muistamiset -250
Pankin toimitusmaksut                 -30
Ilmoitukset                                        -40
Muut kulut                                         -50    -870
Tilikauden ylijäämä                                                      50