Toimintakyky kentällä ja kuntotestaukset

Liikuntatoiminnan päätavoitteena on kannustaa reserviupseerit liikkumaan säännöllisesti fyysisen ja henkisen kunnon sekä toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Kenttäkelpoisuus eli nykyisin toimintakyky on laajentunut käsitteenä ja pitää sisällään Puolustusvoimien mallin mukaan fyysisen kunnon, psyykkiset ominaisuudet, sosiaaliset taidot ja eettiset valmiudet.

Kuntotestillä reserviupseeri voi testata kykyään ja taitoaan liikkua maastossa. Tämä tarkoittaa, että jäsenistöä innostetaan osallistumaan pitkille maantiemarsseille ja maastojotoksille suunnistusta ja lihaskuntotestejä unohtamatta.

Kuntotestit ovat nykyään MPK:n kursseja ja maakuntakomppanian testejä, joten jatkossa ne ovat osaltaan vaikuttamassa SA-sijoituksiin ja ylentämisiin. Näihin MPK:n testeihin myös muut reserviläiset voivat osallistua. Kestävyyskuntotesteinä ovat 12 minuutin juoksutesti alle 45-vuotiaille ja UKK-kävelytesti 45 vuotta täyttäneille.

Kerholtamme on ennen aikaan ollut osallistujia jotoksella. Löytyisikö vuonna 2021 saman henkisiä upseereita joukkueeksi. Kesäyön marssiin E-HRUP ehkä kokoaa joukkueen.