Etusivu

Mikä Huolto-Apu Säätiö sr on?

Vuonna 1945 perustetun Huolto-Apu Säätiö sr:n tarkoituksena on tukea suomalaisia reservinupseereja ja Suomen Reservinupseeriliittoa sekä sen jäsenjärjestöjä. Aikanaan säätiön tärkein tehtävä oli antaa sosiaalista tukea Suomen sodissa 1939‐1945 palvelleille reservinupseereille. Sittemmin tämä tärkeä sosiaalisen tuen tarve on nykyisen kehittyneen sosiaalilainsäädännön vuoksi vuosien aikana vähentynyt, joskaan ei kokonaan poistunut. Reservinupseereiden maanpuolustusvalmiuksien kehittämisen tukeminen on säätiölle luonteva uusi toimintamuoto.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla maanpuolustus‐ ja turvallisuuspoliittista työtä reserviupseerien keskuudessa myöntämällä apurahoja, avustuksia ja stipendejä, tutkimus‐, koulutus‐ ja julkaisutoimintaan sekä reserviupseerien toiminnan ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Huolto-Apu Säätiö sr avustaa ja tukee reservinupseereita

Huolto-Apu Säätiö sr myöntää avustuksia reservinupseereille. Avustukset suunnataan ensisijaisesti RUL :n jäsenjärjestöihin kuuluville reservin upseereille, heidän omaisilleen, sekä reserviupseerijärjestöille. Avustus voidaan antaa yksittäiselle reservinupseerille, ryhmälle tai reserviupseeriyhdistykselle.

Säätiö myöntaa avustuksia sääntöjensä 2 a § ja 2 b§ sekä avustussäännön mukaisesti. Niitä voidaan myöntää reservinupseereiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukevaan;

Avustusta ei myönnetä;

Miten voin hakea avustusta?

Vuonna 2024 vapaasti haettavien avustuksien yhteissumma on 5.000 euroa. Hakuaika päättyy 31.10.2024.
Erityisistä syistä avustushakemus voidaan käsitellä myös ennen hakuajan päättymistä.

Avustuskohteiden painopiste on hankkeissa, joilla toimintaan saadaan aktivoitua nuoria reservinupseereita. Tästä huolimatta kaikki avustushakemukset ovat tervetulleita.

Avustusta on haettava kirjallisesti sähköisellä lomakkeella, joka lähetetään suoraan säätiön asiamiehelle. Säätiön avustuksen hakulomake löytyy hakemus -sivulta.

Säätiö voi myöntää hakijalle enimmillään avustuksen, joka on korkeintaan puolet kunkin vuoden avustuksiin varatusta kokonaissummasta.

Tarkemmat ohjeet ja määräykset avustusten hausta, myöntämisestä sekä perusteistä löytyvät Huolto-Apu Säätiön avustussäännöstä.