Hallitus

Inarin Reservinupseerit ry:n sääntömääräinen syyskokous valitsee seuraavalle toimintavuodelle hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.