Toimintakertomus 2020

INARIN RESERVINUPSEERIT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Yhdistys on perustettu Ivalossa 10.10.1949. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 8.12.1951. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakun­nan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Vuonna 2020 yhdistyksen toimintaan vaikutti merkittävästi maailmanlaajuinen koronapandemia, vaikkakin yhdistyksen toiminta-alue siitä selviytyi hyvin. Kuitenkin perinteistä toimintaa kyettiin pitämään yllä varotoimia noudattaen. Kiusaa teki lopulta ehkä eniten kokouksien karsiminen minimiin. Niinpä hallitus kokoontui vuoden aikana järjestäytymiskokouksensa lisäksi kahdesti valmistelemaan sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, jotka pidettiin asianmukaisesti.

Toimihenkilöt

Toimintavuonna 2020 yhdistyksen hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet:
Kivi Jyrki                                 puheenjohtaja sekä ampumaupseeri
Paananen Hannu                varapuheenjohtaja
Turunen Risto                      sihteeri
Vierelä Tapani                      taloudenhoitaja
Rapeli Martti                        kerhomestari
Akkanen Olavi                     urheilu-upseeri
Huotari Jari                           jäsen
Harmanen Jukka                 jäsen
Koskinen Martti                  jäsen
Suuripää Matti                    jäsen

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Ulvinen Tapio ja Warséll Seppo,
varamiehinä Alkio Tapani ja Kotikangas Seppo (syyskokouksen 2019 päätös).

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajana oli edelleen Warséll Seppo.

Jäsenistö

Toimintavuonna jäseniä oli 43 (31.12.2020). Jäsenmaksu oli 48 €.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta on ollut olosuhteisiin nähden vilkasta. Toiminnan perinteistä osaa edustivat seppeleenlasku sankarihaudalla Kaatuneiden muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä sekä Jouluaaton kunniavartio. Ivalon Rajajääkärikomppanian valatilaisuuksiin ei koronan vuoksi päästy, mutta RjK:n kotiuttamisjuhlissa edustajamme oli kutsuttuna läsnä.  Myös yksi kokelasinfo pystyttiin pitämään, samoin Luton miesten perinneyhdistyksen järjestämä perinnepäivä, jossa yhdistyksemme jäsenet olivat merkittävästi mukana. Yhdistyksen jäseniä muistettiin heidän merkkipäivinään, joita tälle vuodelle osuikin runsaasti.

Toimintavuonna yhdistyksen vuosikokouksia oli kaksi; hallitus kokoontui kolme kertaa.

Koulutus- ja yhteistoiminta Ivalon Rajajääkärikomppanian, MPK:n Lapin KOTU-yksikön ja muiden vapaaehtoista maan­puo­lustustyötä tekevien järjestöjen kanssa on pidetty koronarajoituksien sallimissa puitteissa yllä. Kuluneen vuoden aikana olemme olleet järjestämässä tai osallistumassa seuraaviin tapahtumiin:

Urheilu / ammunta

Muu toiminta

Tiedottaminen

Toiminnastaan Inarin Reservinupseerit ry on tiedottanut kotisivullaan, jäsenkirjein, sähköpostilla ja piirilehden, Lapin Nuijan, ilmoituspalstalla.

Yhteistyö

Yhteistoiminta Lapin Rajavartioston Ivalon Rajajääkärikomppanian, Lapin Aluetoimiston, Inarin Reserviläisten sekä Lapin Rajavar­tios­ton killan Ivalon osaston kanssa on ollut kitkatonta. Inarin Reservinupseerit ry on saanut tukea tarvitessaan, mistä kiitos asianosaisille.