Toimintasuunnitelma 2020

 

INARIN RESERVINUPSEERIT RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 

YLEISTÄ

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on jäsenistönsä sotilaallisten tietojen ja taitojen kehittäminen sekä fyysisen kunnon ylläpitäminen. Jäsenkuntansa ja toimintansa välityksellä Inarin Reservinupseerit ry pyrkii vaikuttamaan laajemminkin maanpuolustustahdon ja -hengen kohottamiseksi.

Perinteiset toiminnot, kuten kunnianosoitukset sankarihaudoilla ja osallistumiset erilaisiin maanpuolustus- ym. tilaisuuksiin ovat tärkeällä sijalla toiminnassa. Kerhoiltoja pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavista aiheista.

KOULUTUS

Kerhon sisäistä koulutusta järjestetään mm. ammuntojen ja kerhoiltojen puitteissa.
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan MPK:n järjestämään koulutukseen.

URHEILU JA AMPUMATOIMINTA

Jokaisen reserviupseerin velvollisuutena on huolehtia kenttäkelpoisuutensa ylläpitämisestä. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää ohjausta ammunnassa ja liikunnassa: mm. kesäammunta, syysammunta ja ampumahiihto sekä kenttäkelpoisuustapahtuma, johon kuuluu mm. suunnistus, ammunta, käsikranaatinheitto ja etäisyyden arviointi. Yhdistys pyrkii yhteistoiminnassa mm. Ivalon RjK:n ja Inarin Reserviläisten kanssa järjestämään kilpailuja ja testitilaisuuksia jäsenilleen ja muille kiinnostuneille. Suunnistuksen harjoittelussa yhdistys tukeutuu paikallisten urheiluseurojen järjestämiin ”iltarastit” tilaisuuksiin.

Pienimuotoisen ”talvijotoksen” kehittelyä jatketaan. Tavoitteena voisi olla ainakin oman yhdistyksen jäsenten aktivoiminen hiihtämiseen ja leppoisaan yhdessäoloon. Kesäjotos pyritään ottamaan toimintakalenteriin.

Reserviläispiirin ja kalottialueen kilpailuihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Toivottavaa olisi myös, että kun osallistumme erilaisiin kuntoliikuntatapahtumiin, ilmoittaisimme edustavamme Inarin Reservinupseerit ry:tä.

JUHLA- JA ERITYISTOIMINTA

Perinteiseen tapaan yhdistys laskee seppeleet Kaatuneiden muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä sankarivainajien muistomerkille. Jouluaattona yhdistys asettaa vuorollaan kunniavartion / -vartiot sankarihaudalle. Yhdistys pyrkii osallistumaan puolustusvoimien Lippujuhlapäivän tapahtumiin ja niihin muihin tilaisuuksiin joihin se kutsutaan. Asepalveluksensa Ivalon RjK:ssa päättäneiden kotiuttamistilaisuuksissa ojennetaan perinteiset muistolahjat ja mahdolliset palkinnot. Reserviin siirtyville vänrikeille järjestetään tiedotustilaisuudet RUL:n ja yhdistyksen toiminnasta.

YHTEISTOIMINTA

Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä paikkakunnalla olevien muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen, erityisesti Inarin Reserviläisten kanssa.
Toimintamme kannalta ratkaisevassa asemassa olevaan Ivalon RjK:aan ylläpidetään hyvät ja luottamukselliset suhteet ja pyritään tiivistämään yhteistyötä toiminnan kehittämisen kautta.
Yhdistys järjestää tutustumisretkiä kiinnostaviin kohteisiin ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden yhdistysten ja reserviläispiirien kanssa.

JÄSENHANKINTA

Yhdistyksemme alueella asuu lukuisia reserviupseereita jotka syystä tai toisesta eivät ole yhdistyksemme jäseniä. Näiden henkilöiden mukaan saamisen tulisi olla vuoden 2020 tavoite. Henkilökohtaiset kontaktit ovat tehokas keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Toimintaamme tulee kehittää jäseniä kiinnostavaksi ja hyvin palvelevaksi. Kokelasinfojen käyttöä jäsenhankinnassa pyritään tehostamaan.

TIEDOTUS

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan paikallislehden ja muiden tiedotusvälineiden kautta antamalla toiminnastaan avoimesti tietoja siten, että yleisö saisi myönteisen käsityksen vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä yleensä, ja Inarin Reservinupseerit ry:stä erityisesti.

Omassa sisäisessä tiedotuksessa jäsenistölle lähetetään vähintään kaksi jäsenkirjettä vuodessa.  Kiireisissä tai yllättäen eteen tulevissa tilanteissa käytetään paikallislehteä, puhelinta tai sähköpostia.

Muina tiedotuskanavina ovat Inarin Reservinupseerien kotisivut ja MPK:n (www.mpk.fi) kotisivut, sekä Lapin reservipiirien jäsenlehti Lapin Nuija.

24.9.2019 Hallitus