Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

 

Lahden Reserviupseerikerhon sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 29.12. klo 18.00 etäkokouksena. Koronarajoitusten takia hallitus on päättänyt seuraavista, tilapäisen yhdistyslain muutoksen (laki 677/2020) mahdollistamista toimenpiteistä:
– Osallistujien on ilmoittauduttava kokoukseen ennakkoon viimeistään 27.12. klo 23.59.
– Asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä kokouksessa.
– Kokoontumisrajoitusten takia ensisijainen osallistumistapa on etäyhteys.

Ilmoittaudu kokoukseen tästä
Valtakirjamalli

Syyskokouksessa:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;
4) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio;
5) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
7) valitaan hallituksen muut jäsenet;
8) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;
9) päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin;
10) päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen;
11) päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin;
12) päätetään siitä, missä lehdessä sääntöjen 9§:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava;
13) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23§:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Alkaa29 joulu 2020 18:00 Sijainti
Loppuu29 joulu 2020 21:00 Osoite
Karttaa ei ole saatavissa