Historiakirja julkaistu

Loimaan Reserviupseerit ry:n vähän yli kahdeksaakymmentä toimintavuotta valottava kirja ”Auroin – Asein – Aattehin” julkaistiin 22.4.2017 Loimaan Veteraanituvalla.  Kirja muodostaa merkittävän osan paikkakunnan ja paikkakunnan reservin upseerien toiminnan kuvaamisessa aina 1930-luvulta sota-aikoihin ja siitä nykyhetkeen. Kirjan ulkoasussa juhlistetaan maatamme ja sen 100-vuotista taivalta ja historiaa.

Kirjan on kirjoittanut yhdistyksen jäsen kotiseutuneuvos Eino Vepsä. Kirjassa on 292 sivua, noin 340 valokuvaa ja se on painettu Suomessa. Taitto on loimaalaisen Etusivupajan taattua työtä. Mittava yhteistyökumppanijoukko varmisti kirjan julkaisemisen. Kirja jaetaan maksutta muun muassa yhdistyksen noin 120:lle jäsenelle, maanpuolustusyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille.

Kirja jakautuu kahteen osioon. Historiaosassa Vepsä kuvaa yhdistyksen toimintaa kronologisesti eri puheenjohtajien kausiin tukeutuen. Pöytäkirjoista voidaan yhtenä yksityiskohtana todeta, että yhdistys oli jo ennen sotia aikaansa seuraava, sillä keväällä 1939 esitelmöi Oiva Hyhkö aiheesta ”Joukkueen hyökkäys talvella”. Evl Toivonen jatkoi esitelmän jälkeen samasta asiasta kahden tunnin karttaharjoituksella. Miten sattuikaan, runsaan puolen vuoden päästä näitä oppeja jouduttiin toteuttamaan käytännössä. Nykyisin kokousesitelmiin on pyritty hakemaan enemmän ulkopuolista näkemystä, viimeksi tänä keväänä puolustusministerin erityisavustajan taholta.

Kirjan toinen osio, ”Mennyttä ja nykyaikaa”,  on Vepsän tekemistä henkilöhaastatteluista ja eri henkilöiden kirjoituksista ja valokuvista koostuva kokonaisuus. Sota-ajan tapahtumia elävöittävät loimaalaisen konekiväärijoukkueen sotapäiväkirjan otteet ja valokuvat sekä eversti evp. Ari Rautalan selostus JR 35:n loimaalaispataljoonan vaiheista Itä-Karjalassa. Suojeluskunta-aikojen perintönä urheilutoiminta ja sotilas-/reserviläistaidot ovat yhdistyksen historiassa aina muodostaneet toiminnan keihäänkärjen. Tämän johdosta kilpailutulokset/-selostukset ja eri henkilöiden kertomukset jotostoiminnasta ovat toisessa osiossa suuressa osassa.

Julkistamistilaisuudessa kutsuttiin jotoksilla pitkään vaikuttanut  ”Takapäivystäjä” Veikko Parikka yhdistyksen kunniajäseneksi.  Veikko on hersyvillä teksteillään antanut väriä paikallislehdelle kertoessaan omista ja partionsa kokemuksista ympäri Suomea vaeltamistaan reserviläisten jotoksista, lähes parinkymmenen vuoden ajan. Eino Vepsälle luovutettiin piirin myöntämä numeroitu piirin kultainen ansiomerkki soljen kera. Yhdistyksen sihteeri Jouko Rinne palkittiin  reserviupseeripiirin standaarilla.

Tilaisuudessa puhuivat kirjan kirjoittaja Eino Vepsä ja yhdistyksen jäsen, evl. evp. Markku Laurinen. Vepsä selosti kirjan syntyvaiheita. Samalla hän kiitti kirjan kirjoittamisessa ja aineiston saannissa mukana olleita tahoja. Laurinen taas toi esiin näkemyksiään loimaalaisista sodan aikana merkittävässä asemassa olleista henkilöistä ja heidän merkityksestään joukkojen johtajana.

Yhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Rastas välitti vielä tilaisuuteen tiedon, että Loimaan Reserviupseerit ry on valittu piirin vuoden 2016 vuoden yhdistykseksi, josta merkiksi yhdistykselle luovutettiin kiertopalkinto piirin kevään 2017 vuosikokouksessa. Lopuksi nautittiin veteraaninaisten kahvitarjoilusta, jossa maukkaat karjalanpiirakat olivat merkittävässä osassa.

Kirja oli saatavilla tilaisuudessa, jossa kirjoittaja antoi omistuskirjoituksia halukkaille. Ne jäsenet, jotka eivät olleet tilaisuudessa mukana, voivat noutaa liikkeen aukioloaikana kirjan Loimaan Pihaportista, Turuntie 61, Loimaa , Miesten Vaateliike M. Koskiselta, Turuntie 10, Loimaa  ja Loimaan sotaveteraanien toimistosta Töpinästä, Satakunnantie 8-10, Loimaa (avoinna ti ja pe klo 10 – 12)  – kuittausta vastaan. Kirja on myös muiden halukkaiden ostettavissa em. paikoista, sen hinta on  30 euroa.

Kirja on luettavissa myös nettisivustolla: LSRU_historiikki_2017

 

Eino Vepsä ja Olli-Pekka Rastas

Puheenjohtaja kiinnittää piirin ansiomitalia

 

 

 

 

 

Kuvassa mm. piirin kiertopalkinto

Vasemmalla tilaisuudessa puhunut evl. evp Markku Laurinen