Toimintaa – koulutusta

Loimaan Reserviupseerit järjestää reserviläisten koulutusta yhteistyössä Loimaan Seudun Reserviläisten ja Maanpuolustuskoulutuksen kanssa. Lämpimät välit kotivaruskuntamme, Porin Prikaatin kanssa on ollut ratkaisevassa asemassa järjestettäessä valtakunnallisia syysjotoksia, vv. 1985, 2004 ja 2011 sekä talvijotosta.   Jotosten kulta-aikoina, 1980 – 1990 -luvulla Loimaan seutukunnalta oli syysjotoksilla mukana parhaimmillaan 16 partiota, upseereita ja reserviläisiä.  Paikallisen Vihtorin Syrjähyppy-pienoisjotoksen järjestelyissä on yhdistyksemme ollut mukana jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Jotosten järjestäminen on koettu erinomaiseksi kokemuksen ja opin antajaksi reserviläistaitojen kehittämisessä. Erityisesti organisointi- ja johtamistaidot sekä paineensietokyky ovat jotoksia järjestettäessä kovalla koetuksella, parhaalla mahdollisella käytännön tasolla.

Reservin upseerin etujärjestönä toimivat Reserviupseeriliitto,  sen alaiset alueelliset piirit ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistykseen liittämällä saat erilaisia jäsenetuja sekä Reserviläinen-lehden ja varsinais-suomalaisen yhdistyksen jäsenenä  Parivartio-lehden. Näistä saat jatkuvasti ajankohtaista maanpuolustuksellista tietoutta sekä valtakunnan että paikallistasolta. Jäseneksi voit hakeutua esimerkiksi täyttämällä lomakkeen tästä:    JÄSENYYSHAKEMUS

Tässä yksi jotoskertomus:      LOIMAALAINEN UPSEERIPARTIO VANAIN VAELLUKSELLA 1990