Reserviupseerikoulutus

Varusmiehistä koulutetaan reserviupseeriksi osa motivoituneista,  fyysiseltä kunnoltaan ja koulutukseltaan soveliaista henkilöistä. Paitsi sotilasjohtajan taitoja, koulutus antaa valmiuksia myös  siviilielämän haasteissa ja paineessa selviytymiseen.

Reserviupseerikoulutuksesta, ylenemisestä ja koulutuksesta reservissä saat tietoja RUL:n kotisivuilta, joille voit siirtyä tästä.  Tämän sivun alaosassa olevaa Reserviupseerikoulun päärakennusta esittävää kuvaa klikkaamalla pääset RUK:n sivustolle.

Varusmiespalvelun jälkeen reserviupseerit voivat ylläpitää ja kehittää valmiuksiaan puolustusvoimien järjestämissä kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa.  Näistä saat lisätietoja mm. puolustusvoimien kotisivuilta.

Koulutusta voi hankkia myös siviilissä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen   (MPK) kursseilta ja reserviupseerikerhojen, -piirien ja liiton koulutustilaisuuksissa. Käytännössä näitä taitoja voi parhaiten harjoittaa mm. toimimalla kouluttajana eri kursseilla tai osallistumalla paikallisosastotoimintaan.

Reserviupseerin asema sodanaikaisen joukon johtajana velvoittaa huolehtimaan omasta kenttäkelpoisuudestaan ja valmiuksistaan. Tähän puolustustusvoimien tarjoama koulutus ei yleensä yksinään riitä, vaan kannattaa panostaa omaehtoiseen fyysisen kunnon ylläpitoon ja osallistua sekä yhdistysten että MPK ry:n tarjoamaan vapaaehtoiskoulutukseen.  Lisätietoja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta saat mm. RUL:n ja MPK:n toimistoista sekä näiden internet-sivuilta.

RUL-logo copy