Toimintasuunnitelma 2019

Loimaan Reserviupseerit ry

 • Yleistoiminta
  Suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa liiton ja piirin yleisperiaatteita ja suuntaviivoja noudattaen yhteistoiminnassa Loimaan Seudun Reserviläiset ry:n ja muiden maanpuolustushenkisten tahojen kanssa. Jokainen paikkakuntalainen asevelvollisuuttaan suorittava ja reserviin siirtyvä upseeri pyritään saamaan yhdistyksen aktiivisesti toimivaksi jäseneksi.
 • Koulutus
  Osallistutaan Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestämille kursseille. Sääntömääräisiin kokouksiin hankitaan vieraileva esitelmöitsijä. Nuorten aktiivisuutta pyritään parantamaan järjestämällä heitä kiinnostavia ammunta- yms. teemailtoja ja harjoituksia sekä kilpailuita.
 • Yhteistyö
  Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Loimaan Seudun Reserviläisten ja lähiseudun muiden reserviläisyhdistysten, Porin Prikaatin, Porin Prikaatin Killan, Loimaan Seudun Sotaveteraanien ja –invalidien, Loimaan Veteraanipuisto säätiön sr:n sekä Maanpuolustuskoulutus ry:n sekä muiden tässä mainitsemattomien yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Urheilutoiminta
  Jäsenemme osallistuvat liiton ja piirin eri kilpailuihin ja liikuntatapahtumiin. Jäsenistö pitää tahollaan yllä kenttäkelpoisuuttaan. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan alueellisiin/valtakunnallisiin jäsenten kuntoisuutta mittaaviin toimintoihin, mm. Maskun marssille ja Wihtorin Syrjähyppy-pienoisjotokselle. Osallistutaan jäsenistön ampumataidon ja peruskunnon kehittämistä tukeviin tapahtumiin. Järjestetään huhtikuun lopussa ResUL:n yhdistykselle kohdistama ampumasuunnistuskilpailu.
 • Kokoukset
  Sääntömääräiset kokoukset pidetään sääntöjen edellyttämällä tavalla ja ajassa. Pidetään tarvittava määrä hallituksen kokouksia. Yhdistyksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan V-S Reserviupseeripiirin ja RUL:n kokouksiin.
 • Tiedotus
  Yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnoista tiedotetaan jäsenistölle pääsääntöisesti sähköpostitse ja yhdistyksen internet-sivuilla sekä tarpeen mukaan Loimaan Lehden yhdistyspalstalla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kirjepostia.
 • Palkitsemiset
  Kevätkokouksen yhteydessä palkitaan tai huomioidaan edellisenä vuonna ansioituneet tai erityisesti kunnostautuneet jäsenet hallituksen päätöksen mukaisesti.
 • Muu toiminta
  Järjestetään perinteiset kunniavartiot yhteistyössä reserviläisten kanssa. Osallistutaan tarpeen mukaan erilaisiin lähialueilla järjestettäviin tapahtumiin ja talkoisiin. Veteraanikeräyksiä tuetaan osallistumalla lipaskeräyksiin ja avustamalla varusmiesten suorittamia keräyksiä.
 • Talous
  Yhdistyksen talous pyritään pitämään tasapainossa.