Reserviupseerikoulutus

RESERVIUPSEERIKOULUTUS

Kenttäarmeijamme upseereista kaksi kolmasosaa on reserviupseereita. Reserviupseereiksi koulutetaan vuosittain alle 10 prosenttia varusmiehistä. Heidät koulutetaan vastuullisiin tehtäviin ja tekemään vaikeita päätöksiä. Siksi reserviupseerin koulutus ei pääty varusmiespalvelukseen vaan vasta siviilielämän koulutus ja kokemus yhdessä sotilaskoulutuksen kanssa muokkaavat suomalaisen reserviupseerin.

 

Puolustusvoimat kouluttaa reserviupseereita Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa sekä Panssarikoulussa Parolassa. Vuodesta 2003 lähtien Puolustusvoimat on järjestänyt täydennyskursseja niille reservin aliupseereille, jotka haluavat valmistua reserviupseereiksi. Nykyään osan koulutusosioista toteuttaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

 

KOULUTUS RESERVISSÄ

Varusmiespalvelun jälkeen reserviupseerit voivat ylläpitää ja kehittää valmiuksiaan Puolustusvoimien järjestämissä kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa (näistä saat lisätietoja mm. Puolustusvoimien kotisivuilta). Koulutusta voi hankkia myös siviilissä esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilta ja reserviupseerikerhojen, -piirien ja liiton koulutustilaisuuksissa. Käytännössä näitä taitoja voi kokeilla mm. toimimalla kouluttajana eri kursseilla tai osallistumalla paikallisosastotoimintaan. Lisätietoja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta saat mm. RUL:n ja MPK:n toimistoista.

 

Reserviupseerin asema sodanaikaisen joukon johtajana velvoittaa tämän huolehtimaan omasta kenttäkelpoisuudestaan ja valmiuksistaan. Tähän Puolustustusvoimien tarjoama pakollinen koulutus ei yleensä riitä.

 

YLENEMINEN RESERVISSÄ

Reserviupseerit ylentää Tasavallan Presidentti. Reserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisen tarkoituksena on sodan ajan Puolustusvoimien sotilasarvoihin perustuvan esimiesjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen.

 

Ylentäminen edellyttää yleensä asianomaisen sijoittamista sotilasarvoaan vastaavaan sodan ajan puolustusvoimien tehtävään ja siihen kertausharjoituksissa saatua koulutusta. Ylentämisen edellytyksenä on lisäksi, että ylennettävän kansalaiskunto on moitteeton ja hän nauttii yhteiskunnan luottamusta, ylennettäväksi esitettävä on sopiva nykyistä tehtäväänsä vaativampaan tehtävään sodan ajan puolustusvoimissa tai maanpuolustuksen muilla aloilla sekä, että ylentämisestä nykyiseen sotilasarvoon on kulunut vähintään viisi vuotta.