Liiton organisaatio

Suomen Reserviupseeriliitto on jaettu yhdistyksiin, piireihin ja liittoon. Varsinainen reserviupseeritoiminta tapahtuu paikallisissa reserviupseerikerhoissa ja -yhdistyksissä, joita on noin 315. Piirit on jaettu alueellisen sijaintinsa mukaan kahteenkymmeneen reserviupseeripiiriin, joiden tehtävänä on tukea paikallisia yhdistyksiä.

Liittoon kuulutaan paikallisyhdistysten kautta. Näiden yhdistysten henkilöjäseniä on yhteensä noin 27 000. Liitolla on toimisto Helsingissä, joka työllistää kolme henkilöä kokopäiväisesti: liiton toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön ja toimistosihteerin. Lisäksi liitolla on osa-aikainen viestintäkoordinaattori. He vastaavat liiton käytännön toiminnasta.

Liiton korkein päätösvalta on liittokokouksella, joka kokoontuu kolmen vuoden välein. Liittokokouksessa on määrämuotoinen edustus jokaisesta reserviupseeriyhdistyksestä ja se valitsee liitolle puheenjohtajan sekä liittovaltuuston tulevalle kolmivuotiskaudelle. Viimeisin liittokokous kokoontui 16.11.2019 Turussa.

Turun liittokokouksessa marraskuussa 2019 liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2020-2022 valittiin Aaro Mäkelä (eturivissä toinen vasemmalta).
Kuva: Tuomas Kaarkoski

Liittovaltuustolla on liittokokousten välillä ylin päätösvalta liittoa koskevissa asioissa. Liittovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, liiton 1. ja 2. varapuheenjohtajan, sekä liitolle liittohallituksen. Liittovaltuusto myös päättää liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Liiton lakimääräisenä edustajan toimii liittohallitus, joka myös johtaa liiton käytännöllistä toimintaa. Liittohallitus on liittovaltuuston vuodeksi kerrallaan valitsema ja siihen kuuluu hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 20 jäsentä, jotka edustavat reserviupseeripiirejä. Liittohallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus 2020.
Kuva: Susanna Takamaa/Suomen Reserviupseeriliitto

Liitolla on myös useita toimikuntia, joiden tarkoitus on tarjota asiantuntemusta ja valmistella oman hallintoalansa piiriin kuuluvia asioita liittohallituksen käsiteltäväksi. Toimikuntiin voi hakea kuka tahansa jäsenyhdistyksen jäsen. Toimikuntien kokoonpanot nimetään liittohallituksen toimesta.

Liiton neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana, sotilas- ja siviilielämän eri alojen asiantuntemusta omaavana tukena liiton toiminnassa. Neuvottelukunnassa on enintään viisikymmentä (50) vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tai sen tukemisessa ansioitunutta upseeria. Neuvottelukuntaan kuuluvat mm. liiton kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet, liittohallituksen ja liiton neuvottelukunnan aikaisemmat puheenjohtajat, liittohallituksen puheenjohtajat sekä molemmat liiton varapuheenjohtajat.