Reserviupseeriliitto

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä maanpuolustusjärjestö. Se vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. Liiton tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia, sekä toimia reserviupseeriyhdistysten ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä.

RUL:n jäseneksi voidaan hyväksyä ne henkilöt, jotka ovat saaneet reserviupseerikoulutuksen. Puolustusvoimat kouluttaa reserviupseereita Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa sekä Panssarikoulussa Parolassa. RUK kasvattaa, RUK kouluttaa, RUL yhdistää.

Liiton tärkeimpiin tehtäviä on toimia reserviupseerien toiminnan ja aseman asiantuntijana sekä edunvalvojana. RUL on ottanut voimakkaasti kantaa reserviupseereita ja reserviläistoimintaa koskeviin lakialoitteisiin, esimerkiksi ampumalakiin ja lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Puoluepoliittisesti liitto on sitoutumaton.

Yhdessä Puolustusvoimien sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa RUL on voimakkaasti mukana kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta mm. Maanpuolustuskoulutus MPK:n kautta. Erityisesti liitto keskittyy reserviupseerien johtamis- ja kouluttajakoulutuksen kehittämiseen.

Liitolla on kiinteät kansainväliset suhteet pohjoismaisiin reserviupseeriliittoihin (SVEROF Ruotsi, NROF Norja, HPRD Tanska) ja liitännäisjärjestösopimuksella NATO:n reserviupseerijärjestöön CIOR:iin. Yksi tärkeimmistä yhteistyöjärjestöistä on Viron Reserviupseerikunta EROK, jonka kanssa RUL on aloittanut yhteistyön vuonna 1998.

Suomen Reserviupseeriliitto on toiminut vuodesta 1931 ja sillä on noin 28 000 jäsentä. Jäsenet kuuluvat liiton 295 jäsenyhdistykseen, jotka toimivat 20 reserviupseeripiirin alaisuudessa. Noin kolmasosa jäsenistä on alle 35-vuotiaita. Liiton äänenkannattaja on Reserviläinen -lehti, joka on yhteinen Reserviläisliiton kanssa. Vuoden 2020 alusta liiton puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja, reservin kapteeni Aaro Mäkelä.