Reserviupseeri

Reserviupseeriksi tullaan suorittamalla asepalveluksen aikana tai sen jälkeen reserviupseerikurssi.

Alle 10 % varusmiehistä koulutetaan reserviupseerin vastuullisiin tehtäviin palveluksen aikana. Puolustusvoimat antaa reserviupseerikoulutusta Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa sekä Panssarikoulussa Parolassa.

”Varusmies, joka soveltuvuuskokeissa ja palvelustehtävissä on osoittanut johtamistaitoa ja soveltuvuutta aliupseerin tai upseerin tehtävään ja jolla on tarpeelliset tiedot ja taidot, voidaan määrätä koulutettavaksi aliupseeriksi tai upseeriksi reserviin." Asevelvollisuuslaki 38 §

Reservin aliupseerien on mahdollista pyrkiä Puolustusvoimien täydennyskursseille ja täten ylentyä reserviupseeriksi palveluksen jo päätyttyä. Täydennyskurssit kestävät lähes vuoden ja niihin kuuluu kymmeniä vuorokausia lähiopetusta ja maastoharjoituksia. Lisää asiasta Puolustusvoimien sivuilla täällä.

Upseeriksi kouluttautunut ylennetään reservin vänrikiksi tai aliluutnantiksi.

Menestyminen haastavissa johtamistehtävissä vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oman toimintakyvyn ylläpitämistä. Asevelvollisuuslain (49 §) perusteella upseeri, opistoupseeri ja aliupseeri on reservissä sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Upseeri, jolla on everstin tai kommodorin tai niitä ylempi sotilasarvo, niin kauan kuin hän on palveluskelpoinen.

Siksi reserviupseerin koulutus ei pääty varusmiespalvelukseen, vaan siviilielämän koulutus ja kokemus vaikuttavat siihen, millainen on suomalainen reserviupseeri. Jokaisella koulutettavalla upseerioppilaalla on merkitystä – onhan kenttäarmeijamme upseereista merkittävä enemmistö reserviupseereita.