Kansainvälinen toiminta

RUL:n kansainvälinen toiminta perustuu kiinteille suhteille muihin Pohjoismaihin, Viroon sekä NATO:n reserviupseerijärjestöön CIOR:iin.

Kansainvälisen toiminnan peruspilareina ovat säännölliset urheilukontaktit. Lisäksi kansainväliseen toimintaan kuuluvat mm. pohjoismaiset turvallisuuspoliittiset seminaarit, nuorten tapahtumat, vierailut ja tutustumiset ystävyysorganisaatioihin sekä osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin. Erilaisten kansainvälisten tapahtumien osalta liitto toimii ensisijaisesti ovien avaajana ja tiedonvälittäjänä jäsenistölle. RUL:n kansainväliset yhteydet tarjoavat haastavia toimintamahdollisuuksia erityisesti nuorille reserviupseereille.

Suhteita Viron Reserviupseerikunnan (EROK) kanssa kehitetään suorien toimikuntakontaktien sekä vierailujen ja koulutustapahtumien avulla. Lisäksi tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia osallistua toisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin ja urheilutapahtumiin.

Useilla reserviupseeripiireillä ja -kerhoilla on suoria kansainvälisiä kontakteja, esim. Kalottitapaaminen ja Blåvägen.

YROS (Young Reserve Officer Seminar) järjestettiin kevättalvella 2019 Tuusulassa.
Kuva: Suomen Reserviupseeriliitto/Susanna Takamaa

Suomen Reserviupseeriliitto on jäsenenä Naton Reserviupseerijärjestössä CIOR:ssa sekä Naton lääkintäreserviupseerien järjestössä CIOMR:ssa. Termi CIOR johdetaan yhdistyksen ranskankielisestä nimestä La Confédération Interalliée des Officiers de Réserve. Englanniksi yhdistys käyttää nimeä Interallied Confederation of Reserve Officers.

CIOR:n toimintaan osallistuu aktiivisesti lähes 30 maan reserviupseerijärjestöt. Naton jäsenmaiden lisäksi toiminnassa on mukana PfP-pohjalta mm.  Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi.

CIOR:n toimintavuoden keskeisin tapahtuma on jokavuotinen kesäkongressi, jonka aikana pidetään järjestön yleiskokous, eri komiteoiden työkokoukset, sotilasmoniottelukilpailu sekä mm. nuorten reserviupseerien työpaja YROW.

Suomalaisedustusta Tallinnassa CIOR:n kesäkongressissa 2019.
Kuva:

Nuorten upseerien kansainvälinen toiminta
Suomen Reserviupseeriliitto lähettää vuosittain reserviupseereita kansainvälisiin seminaareihin, johtamiskursseille, turvallisuuspoliittisiin tapahtumiin sekä urheilukilpailuihin. Esimerkiksi CIOR:n kesäkongressin yhteydessä järjestetään nuorille reserviupseereille tarkoitettu viikon mittainen Young Reserve Officers Workshop, jossa on jo vuosien ajan edustanut myös suomalaisia alle 30-vuotiaita reserviupseereita.

Lisäksi CIOR organisoi vuosittain Young Reserve Officer Outreach seminaarin, jossa useimpina vuosina on myös ollut suomalaisten reserviupseerien delegaatio.

Kesäkongressin yhteydessä järjestettäviin sotilasmoniotteluihin MILCOMP:iin (Military Competition) liitto lähettää vuosittain 1-3 joukkuetta kilpailemaan sotilasesteradasta, esteuinnista, sotilassuunnistuksesta ja ammunnasta koostuvaan kilpailuun.