Puheenjohtajisto

Liiton jäsenistö valitsee kolmen vuoden välein koolle kutsuttavassa liittokokouksessa liitolle puheenjohtajan.

Puheenjohtaja johtaa liittohallitusta ja edustaa liittoa useissa eri yhteyksissä. Liiton varapuheenjohtajat valitaan vuosittain liittohallituksen päätöksellä.

 

Puheenjohtaja

Aaro Mäkelä
aaro.makela@rul.fi

Perustiedot:
Yliluutnantti reservissä, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja ALM Partners Oy

Liiton puheenjohtajan vastuualueina ovat liiton yhteiskunta- ja sidosryhmät, edunvalvonta, strateginen suunnittelu, kansainväliset suhteet, viestintä, taloushallinto ja MPK.

I Varapuheenjohtaja

Veli-Matti Kesälahti
veli-matti.kesalahti@rul.fi

Perustiedot:
Kapteeni reservissä, yhteyspäällikkö, FM, HHJ

Ensimmäisen varapuheenjohtajan vastuualueina ovat liikunta- ja ampumatoiminta, jäsenhankinta ja -huolto, sekä varautumistoiminta.

II Varapuheenjohtaja

Tuomas Kuusivaara
tuomas.kuusivaara@rul.fi

Perustiedot:
Luutnantti reservissä, HuK, toimitusjohtaja Discendum Oy:ssä.

Liiton toisen varapuheenjohtajan vastuualueina ovat järjestötoiminta ja järjestökoulutus (muu kuin MPK), aatteellinen toiminta, mentortoiminta, sekä liiton toimisto.