RUL Plus -jäsenryhmän vakuutukset

RUL Plus -jäsenryhmän jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata ammuntaa harrastava jäsen tapaturman ja vastuuriskien osalta.

RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS,
VAKUUTUSSOPIMUS 16-722-654-2

Vakuutusehdot:  RT01 Ryhmätapaturmavakuutus, vakuutusehdot

Voimassaoloalue:  Koko maailma
Ikäraja: Ei ikärajaa
Vakuutusturva ja vakuutusmäärät: 
Hoitoturva 15.000 euroa, Omavastuu 0 euroa
Invaliditeettiturva 30.000 euroa
Kuolinturva 10.000 euroa
Edunsaaja: Edunsaajana kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset.
Vakuutuskirjasta poiketen edunsaajamääräystä ei voi tehdä.

Voimassaoloalue: Vakuutus on voimassa Suomen Reserviupseeriliiton aktiivijäsenille, jotka ovat Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenluokan jäseniä. Vakuutus on voimassa jäsenen osallistuessa kilpailuihin, harjoituksiin ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla sekä kotimaassa että ulkomailla.

Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia eikä tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslaina, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lainnojalla.

Vakuutus on voimassa Suomen Reserviupseeriliiton ja sen jäsenjärjestöjen, Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja näiden piirien ja jäsenjärjestöjen sekä Puolustusvoimien ampumakilpailuissa, kaupallisilla radoilla järjestettävissä ampumakilpailuissa ja valvotuissa harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa ja ulkomailla sekä lajeille ominaisessa ja harjoitusohjelman mukaisessa harjoittelussa. Vakuutus on voimassa myös Suomen Veteraaniampujien järjestämissä kilpailuissa, IDPAammunnoissa ja Suomen Ampumaurheiluliiton alaisissa ampumalajeissa.

Harrastustoimintaan luetaan myös harrastuspaikalla harrastukseen valmistautuminen ja harrastuksen lopettaminen.

VASTUUVAKUUTUS,
VAKUUTUSSOPIMUS 16-722-655-0

Vakuutusehdot: YL Yleiset sopimusehdot
Vakuutukseen sovelletaan Pohjolan Ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja vastuuvakuutusta koskevin osin.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät: 
Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä esinevahingoissa on 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.

Voimassaoloalue: Kaikkialla maailmassa, pl. USA ja Kanada

Vakuutus on voimassa Suomen Reserviupseeriliiton aktiivijäsenille, jotka ovat Suomen Reserviupseeriliiton RUL Plus -jäsenluokan jäseniä. Vakuutus on voimassa Suomen Reserviupseeriliiton ja sen jäsenjärjestöjen, Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja näiden piirien ja jäsenjärjestöjen sekä Puolustusvoimien ampumakilpailuissa, kaupallisilla radoilla järjestettävissä ampumakilpailuissa ja valvotuissa harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa ja ulkomailla sekä lajeille ominaisessa ja harjoitusohjelman mukaisessa harjoittelussa. Vakuutus on voimassa myös Suomen Veteraaniampujien järjestämissä kilpailuissa, IDPA-ammunnoissa ja Suomen Ampumaurheiluliiton alaisissa ampumalajeissa.

Harrastustoimintaan luetaan myös harrastuspaikalla harrastukseen valmistautuminen ja harrastuksen lopettaminen.