På Svenska

Information om förbundet
Finlands Reservofficersförbund (FROF) är en samarbetsorganisation vars syfte är att utveckla reservofficerares färdigheter, verka för förbättrandet av försvarsförutsättningarna och stöda Finlands strävan efter säkerhet.

FROF: s grundläggande uppgift är att upprätthålla reservofficerarnas kunskaper beträffande ledarförmåga och övriga militära färdigheter samt att fungera som en förbindelselänk mellan reservofficersklubbarna och medlemmarna. FROF är partipolitiskt obundet.

FROF grundades år 1931 och har just nu ungefär 28 000 registrerade medlemmar utspridda över 290 medlemsföreningar och 20 reservofficersdistrikt. Medlemskap i förbundet är öppet för alla som avklarat den finska reservofficersutbildningen och är intresserade av att upprätthålla sina militära färdigheter. Detta innebär att förbundet har en bred åldersstruktur, där en tredjedel av medlemmarna i förbundet under 35 år.

Förbundet utger tillsammans med Reservistförbundet och Försvarsgillenas förbund tidskriften ”Reserviläinen” sju gånger i året med en upplaga på 65 000 exemplar per nummer.

Förbundets centrala verksamhetsformer inbegriper bland annat utbildning, idrotts- och motionsaktiviteter samt värnandet av Finlands reservofficerstradioner och ideologier. För att främja medlemmarnas militära färdigheter lägger förbundet en stor vikt vid idrotts- och motionsaktiviteter som stöder detta mål. Således ordnar förbundet speciellt tävlingar och marscher i terräng, orientering och olika former av skytte.

FROF har aktivt medverkat i utvecklandet av den frivilliga landsförsvarsutbildningen. Detta har skett bl.a. genom Försvarsutbildningsföreningen som ordnar kurser för reservister både självständigt och på försvarsmaktens beställning. Reservofficersförbundets, i sin tur, prioriterar i sin verksamhet ledarskaps- och instruktörssutbildning.

FROF har ett aktivt sammarbete med Försvarsmakten samt de övriga landsförsvarsorganisationerna så som försvarsutbildningsföreningen, försvarets stödförbund och reservisternas idrottsförbund. Detta ger FROF möjligheten att driva ett, på frivillig grund uppbyggt förbund, som inriktat sig på lokalavdelnings- och reservofficersverksamhet.

Förbundet upprätthåller fasta förbindelser med de nordiska reservofficersförbunden och, genom ett avtal, till NATO:s reservofficersorganisation CIOR och medicinreservofficersorganisation CIOMR. En av de mest aktiva sammarbetspartnerna är Estlands reservofficerskår, EROK, med vilken FROF har haft ett sammarbete sedan 1998.

Medlemskap i FROF medför betydande fördelar för dess medlemskår. Bland annat erhåller medlemmarna tidskriften ”Reserviläinen” och distriktstidningen samt försäkrings-, låne- och bränsleförmåner.

Ledningsgruppen av Föreningen 2024

Ordförande, kapten Aaro Mäkelä

I viceordförande, premiärlöjtnant  Tuomas Kuusivaara

II viceordförande, kapten Mika Pakkanen

Förbundskanslit:
Verksamhetsledare, major Janne Kosonen
Tel. + 358 50 5810 819
e-post: janne.kosonen (at) rul.fi

Organisationchef, premiärlöjtnant Toni Sarro
Tel. + 358 40 556 8798
e-post: jarjesto (at) rul.fi

Sekreterare, Ms. Tarja Haili-Kilpiö
Tel. + 358 9 4056 2050
e-post: toimisto (at) rul.fi