Verkkokoulutus

Suomen Reserviupseeriliitto on ottanut vuonna 2021 käyttöön verkkokokoulutustalustan, jonka avulla liiton luottamushenkilöt ja jäsenet voivat jatkossa perehtyä liiton toimintaan, opiskella oleellisten työkalujen kuten Maanpuolustusrekisterin ja verkkosivualustan käyttöä, sekä kehittää omaa osaamistaan eri osa-alueilla.

Koulutusalustaa ja sen sisältöjä tullaan kehittämään myös vuoden 2022 aikana. Mahdollisia toiveita koulutettavista osa-alueista ja aiheista voi ehdottaa liiton järjestöpäällikölle.

Koulutusalustalle voi kirjautua tästä.