Verkkokoulutus

Suomen Reserviupseeriliitto on ottanut käyttöön verkkokokoulutustalustan, jonka avulla liiton luottamushenkilöt ja jäsenet voivat jatkossa perehtyä liiton toimintaan, opiskella oleellisten työkalujen kuten Maanpuolustusrekisterin ja verkkosivualustan käyttöä, sekä kehittää omaa osaamistaan eri osa-alueilla.

Koulutusalustaa ja sen sisältöjä tullaan kehittämään vuoden 2021 aikana merkittävästi. Mahdollisia toiveita koulutettavista osa-alueista ja aiheista voi ehdottaa liiton järjestöpäällikölle.

Koulutusalustalle voi kirjautua tästä.