Toimikunnat

Liitolla on useita toimikuntia, joiden tarkoitus on tarjota asiantuntemusta ja valmistella oman hallintoalansa piiriin kuuluvia asioita liittohallituksen käsiteltäväksi. Työ- ja palkitsemistoimikuntia lukuunottamatta valiokuntiin voi hakea kuka tahansa jäsenyhdistyksen jäsen ja niiden edustajat nimetään liittohallituksen toimesta.

Toimikuntien kokoonpanot näet täältä.

TYÖVALIOKUNTA
Työvaliokunta on liiton johtoryhmä, joka muodostuu liiton puheenjohtajistosta, keskeisten toimintojen johtajista sekä liiton toimiston avainhenkilöistä. Työvaliokunta valmistelee pääosan liittohallituksessa käsiteltävistä asioissa, vastaa liiton viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista sekä  ohjaa muiden toimikuntien toimintaa. Laajennetun työvaliokunnan kokouksiin osallistuvat myös liittovaltuuston puheenjohtajat.

Valiokunnan tehtävät

 • Toimii liiton johtoryhmänä
 • Hallituksen kokousasioiden valmistelut (pl. talous)
 • Yhteydenpito keskeisiin yhteistoimintatahoihin
 • Kokonaisvastuu viestinnästä
 • Kansainvälisen toiminnan ohjaus
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan seuranta
 • Reserviläisurheiluliiton toiminnan seuranta
 • Liiton kolmivuotissuunnitelman valmistelu
 • Liittojen välisen selvitystyön seuranta
 • Ampuma-aselain seuranta
 • Puolustusvoimauudistuksen seuranta

 

JÄRJESTÖTOIMIKUNTA
Järjestötoimikunnan tehtävänä on kehittää liiton toimintaa liiton jäsenyhdistyksiä ja piirejä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Toimikunta mm. kehittää tapahtumia ja käytäntöjä liiton yhdistyksille ja piireille, sekä edesauttaa niiden käyttöönottoa. Järjestötoimikunta mm. järjestää  joka syksy pidettävän Reserviupseeripäivän, on laatinut ohjeet yhdistyksille Toimintapäivästä ja sen järjestämisestä, sekä on vastuussa esimerkiksi liiton toimintalomakkeen uudistamisesta. Toimikunnan sisällä toimii erilaisia työryhmiä, joiden vastuulla on esim. liiton koulutusalustan toteuttaminen, sekä liiton 90-vuotisjuhlavuoden suunnittelu.

Toimikunnan tehtävät

 • Jäsenhankinta ja –huolto
 • Jäsenrekisterin kehittäminen
 • Valtakunnallinen Reserviupseeripäivä
 • Toimintapäivä
 • RUL:n yhdistyspäivä
 • Vänrikkipäivät
 • Kokelasinfot
 • Yhdistysten aktivointitoimenpiteet
 • Veteraaniyhteistyö
 • Liiton aatteellinen toiminta
Joka syksy järjestettävässä valtakunnallisessa Reserviupseeripäivässä esitellään reserviläistoimintaa ja kuullaan kiinnostavia puheita. Vuonna 2019 Reserviupseeripäivässä tietokirjailija Kari Kallonen esitteli viidakosta löytynyttä Lauri Törnin asetta.
Kuva:

KOULUTUSTOIMIKUNTA
Koulutus on aina ollut olennainen osa reserviupseeriutta. Johtamiskoulutus onkin liiton koulutustoiminnan painopiste ja Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti RUL vastaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutusohjelmasta.

Koulutustoimikunnan tehtävät

 • Vapaaehtoisen maanpuolustustyön johtamiskoulutuksen kehittäminen
  • Johtamisen perus-, jatko- ja erikoistason kurssien ylläpitäminen sekä kouluttajakoulutus
  • Teemaseminaarin järjestäminen
 • Yhteydenpito koulutusasioissa MPK, PE ja MAAVE
 • Reserviupseerien sotilasammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän koulutuksen ideointi ja suunnittelu
 • Koulutusten ja koulutusjärjestelmän markkinoinnin kehittäminen
Koulutustoimikunta suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä MPK:n kanssa mm. Valtakunnallisia johtamisen teemaseminaareja. Vuonna 2019 teemana oli mm. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen sotilaallisessa koulutuksessa.
Kuva: Suomen Reserviupseeriliitto

NUORTEN TOIMIKUNTA
Nuorten toimikunta ideoi nuorille reserviupseereille suunnattua toimintaa ja viestintää. Toimikunta on mm. laatinut Nuorisoupseerin oppaan jonka tarkoituksena on antaa tukea paikallisyhdistysten nuorisotoimijoille. Nuorisoupseerin oppaan löydät täältä.

Liitto kehottaa jokaista piiriä muodostamaan nuorisotoimikunnan, jonka edustus koostuu paikallisyhdistysten nimetyistä nuorisoupseereista. Nuorisoupseeri on mieluiten itsekin nuori, aktiivinen reservin upseeri, joka toimii yhdistyksessä. Nuorisoupseerin on hyvä olla saman ikäinen kuin hänen toimintansa kohderyhmä, koska keskustelu samaa ikäluokkaa olevien henkilöiden välillä on koettu tärkeäksi erityisesti silloin, kun nuori jäsen haluaa aloittaa uuden harrastuksen. Tarvittaessa nuorisoupseerin tehtäviä voi hoitaa myös kokenut reserviupseeri etenkin nuorten toiminnan kehitystyön alkuvaiheessa.


Kuva: Aleksi Murtojärvi

PALKITSEMISTOIMIKUNTA
Reserviupseeriliitto palkitsee pitkäaikaisesti maanpuolustustyössä ansioituneita toimijoita monin tavoin. Korkein liiton myöntämä kunniamerkki on Reserviupseeriliiton ansiomitali soljen kera. Tarkemmin Reservipseeriliiton ansiomitaleista on säädetty liiton säännöissä.

Palkitsemistoimikunta antaa liittohallitukselle esityksiä ansiomitaleiden myöntämisestä, mutta myös kehittää ja valvoo liiton palkitsemisjärjestelmiä siten, että ansioituneet jäsenet tulevat huomatuksi päivittäisessä työssään.

Toimikunnan tehtävät

 • Liiton kultaisten ansiomitalien hakemusten käsittely ja esitys myönnettävistä mitaleista liittohallitukselle
 • Liiton palkitsemisjärjestelmän analysointi

TALOUSTOIMIKUNTA
Reserviupseeriliitto rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, yleisavustuksilla, sijoitustoiminnalla sekä muulla varainhankinnalla. Taloustoimikunta huolehtii siitä, että liiton taloutta ja varallisuutta hoidetaan vastuullisesti ja tuottavasti ja, että talous pysyy kestävällä pohjalla myös tulevaisuuteen. Tämän ydintehtävänsä lisäksi toimikunta mm. valmistelee talousasiat liittohallitukselle, valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen sekä päättää projektitukien myöntämisestä jäsenyhdistyksille.

Toimikunnan tehtävät

 • Talousasioiden valmistelu liittohallitukselle (mm. tilinpäätös ja talousarvio)
 • Liiton yleisen taloudellisen tilanteen seuranta
 • Sijoitustavoitteiden laadinta
 • Liiton sijoitustoiminnan seuranta
 • Maanpuolustusyhtiön toiminnan seuranta
 • Projektituen myöntäminen
 • Liiton varainhankinnan kehittäminen

 

VARAUTUMISTOIMIKUNTA
Varautumistoimikunnan tehtävänä on edistää reserviupseereiden käyttöä muiden turvallisuusviranomaisten poikkeus- ja häiriötilanteissa. Toimikunta seuraa ja tukee eri puolilla maata toimeenpantavia varautumistoimikunnan pilottiprojekteja. Toimikunta edistää myös varautumiskoulutusta.