Vuosikokous pidetty

Vuosikokousasioita

Loimaan Reserviupseerit ry:n vuosikokous pidettiin Loimaan Veteraanituvalla 28.03.2018. Käsittelyssä olivat vuosikokousasiat. Sihteerin esittämässä toimintakertomuksessa kerrotaan mm. että reserviupseeripiiri valitsi yhdistyksen vuoden 2017 piirin yhdistykseksi. Valintaan edesautti varmastikin se, että yhdistyksen historiasta kertova noin kolmesataa sivua käsittävä kirja julkaistiin huhtikuussa. Kirjan koosti kotiseutuneuvos Eino Vepsä, joka toimintavuoden aikana palkittiin piirin kultaisella ansiomerkillä. Kirja muodostui paitsi sisällöltään, myös taloudeltaan menestykseksi. Kirja muodostaa kattavan kuvan yhdistyksen ja paikkakunnan historiasta ja vaikuttajista aikojen saatossa. Yhdistyksen nuoria jäseniä pyrittiin saamaan enemmän toimintaan mm. ammuntaharjoituksia järjestämällä.  Muilta osin toiminta jatkui tutuissa, perinteikkäissä muodoissa. Yhteistyö Loimaan Seudun Reserviläiset ry:n, Loimaan Sotaveteraanien ja Sotainvalidien sekä MPK ry:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa on ollut kiinteää. Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto käsiteltiin ja hyväksyttiin sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta. Puhetta kokouksessa johti Jarmo Mäntyharju ja Jouko Rinne toimi sihteerinä.

Kokouksen päätteeksi siirryttiin reserviläisten kokoustiloihin kuuntelemaan eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan esitystä. Esityksessään Kanerva käsitteli mm. maamme asemaa suhteessa Natoon, Venäjän tilannetta sekä asemaamme muihin naapurivaltioihimme. Tilaisuuteen kokoontuneelle lähes viidellekymmenelle kuulijalle hän totesi puolustusvalmiuspanostuksemme olevan tällä hetkellä suurinta, mitä koko itsenäisyytemme aikana on ollut.

Kanervan mukaan paras tae itsenäisyyden säilyttämiseen on uskottava maanpuolustus, joka käsittää riittävän panostuksen sekä materiaaliin että koulutukseen. Tätä hänen mukaansa edesauttaisi myös naisille järjestettävä pakollinen maanpuolustuskoulutus. Ei välttämättä aseen kanssa, vaan maanpuolustus käsittää paljon muitakin tapoja palvella maata, sen väestöä ja sitä aseellisesti puolustavia joukkoja. Tähän oli tilaisuuden osanottajien helppo yhtyä.

Esityksen ja sen aikaansaaman laajan keskustelun lopuksi yhdistysten puheenjohtajat Olli-Pekka Rastas ja Hannu Lahti luovuttivat Kanervalle muistoksi kummankin reserviläisyhdistyksen historiakirjan.

Olli-Pekka Rastas, Hannu Lahti ja Anu Haapanen kiittävät esitelmän pitäjää