Historia

Neljätoista aktiivista reservinupseeria päätti perustaa 5.3.1954 oman kerhonsa, Messukylän Reserviupseerit (MRU) ry:n. Kuluneisiin vuosikymmeniin sisältyy yhdistyksen toiminnassa luonnollisesti erilaisia merkkipaaluja ja ajanjaksoja.

Oma lippu vihittiin kerholle 10-vuotisjuhlassa 5.4.1964

Jäsenistö vakiintui aluksi noin kuuteenkymmeneen saavuttaen 1990-luvulta jatkuneen hankintakampanjan tuloksena enimmillään noin 80 jäsenen määrän. Ikämuutoksen myötä 1990 luvulle siirryttäessä hallituksen jäsenistö on muodostunut sotaa kokemattomista reservinupseereista. Samalla vuosikymmenellä tapahtuneet maailmanpoliittiset muutokset lisäsivät toimintamme aktiivisuutta sekä tarvetta omaehtoiseen kouluttautumiseen.

Toiminnan on ollut pakko ja se on luonnollisesti mukautunut vastaamaan ajan tuomia haasteita. Moni jäsenistä on osallistunut erilaisiin vapaaehtoisiin koulutustapahtumiin ja jakanut saamaansa tietoa myös muille MRU-laisille. Mainittavaa on, että useat jäsenet ovat käyneet Alueellisen Maanpuolustuskurssin.

Toimintamme yhtenä pysyvänä peruspilarina on ollut perinteinen jouluaaton kunniavartion järjestäminen Messukylän sankarihaudalla. Toisena vakiintuneena tapahtumana on ollut Puolustusvoimien lippujuhlapäivän tilaisuus Mannerheiminkalliolla, mistä yhdistys on aikanaan kantanut järjestelyvastuun ja nyttemmin osallistunut muiden järjestöjen ohella tapahtumaan.

Jäsenistömme hyvä aktiivisuus on antanut erinomaiset valmiudet toimintaamme tässä muuttuvassa maailmassa. Kuten tiedämme, on turvallisuutemme uhkaksi noussut erilaisten alueellisten kriisien tai terroritoiminnan mahdollisuus. Valmiutemme suojata omaa aluettamme yhdessä viranomaisorganisaatioiden kanssa on muodostunut osaksi koulutustamme. Tämänlainen aktiivisuus yhdessä vakiintuneeseen tapaan toteuttaa hyvätasoisia yritysvierailuja sekä vierailuja Puolustusvoimien eri laitoksiin ja yksiköihin kautta maan antaa Messukylän reserviupseereista ulospäin suuntautuneen avoimen ja positiivisen kuvan. Uskomme tämän toimintamallin luovan MRU:sta kuvan johon voi samaistua ja tulla mukaan, kehittyäksemme edelleen pitäen samalla huolen yhdistyksen jatkuvuudesta.