Puheenjohtajan katsaus

Puheenjohtajan tervehdys

Arvoisat Reserviupseerit,

Maanpuolustushengen ylläpito ja kehittäminen ovat edelleen se tukiranka ja vahvuus, johon pienen kansakunnan turvallisuus merkittävin osin perustuu. Siinä reservin upseereilla on vaikuttamisen paikka, haluamme olla näkyvillä isänmaamme arjessa ja juhlassa – suomalaiset arvostavat reservin upseerien toimintaa.

Vuosi 2020 on yhdistyksemme toiminnan 66. vuosi. Messukylän seuratuvalla 5.3.1954 pidetyssä perustamiskokouksessa syntyi Messukylän Reserviupseerikerho. Perustamisen taustalla oli voimakas maanpuolustushenkinen toiminta ja perinteiden vaaliminen. Sitä olemme osaltamme viemässä Suomen itsenäisyyden uudelle vuosisadalle.

Messukylän reserviupseerit Ry:n jäsenistön määrä on viime vuosina ollut lähes 80. Toimintamme taustalla vaikuttavat edelleen samat alkuperäiset vahvat periaatteet. Maanpuolustushenkinen toiminta ja perinteiden vaaliminen antavat yhdistyksen toiminnalle edelleen perusrungon. Perinteisesti yhdistys näkyy kunniavartioissa Messukylän sankarihaudalla, useissa muissa perinnepäivissä ja vieraina ympäri maata.

Ampumataidon ylläpito, erilaiset koulutukset, vierailut ja tapahtumat ovat jatkossakin osa toimintaamme. Olemme kiinnittäneet toiminnassamme huomioita erityisesti jäsenistön osallistumismahdollisuuksien parantamiseen. Jäsenistö on erittäin aktiivista myös vapaaehtoisessa kouluttautumisessa. Tavoitteemme on edelleen pitää hyvät ja kiinteät suhteet puolustusvoimiin, sen eri yksiköihin sekä maanpuolustuksellisiin tahoihin ja yrityksiin. Meillä on ollut hieno tilaisuus kuulla useana vuonna maamme sotilas- ja siviiliasiantuntijoiden vaikuttavia esitelmiä ajankohtaisista asioista. Olemme viimeisen vuoden aikana tutustuneet erityisesti valtakunnan tason koulutusorganisaatioiden toimintaan yhdistyksemme oman paikallisen toiminnan lisäksi.

Olen vakuuttunut, että tulemalla mukaan toimintaan saa paljon sellaista arvokasta tietoa ja kokemusta, joka luo vahvaa sisältöä maanpuolustustahdolle ja uskottavuutta sen toimivuuteen. Siten on myös helpompi ymmärtää esimerkiksi maailmantalouden ja kyberuhkien vaikutusta Suomen turvallisuudelle. Tämä auttaa myös ymmärtämään paremmin puolustusvoimien kehittymisen vaikutuksia tulevaisuuden reserviläistoimintaan. Puolustusvoimien paikallisjoukkojen ja teknologioiden kehittyminen haastavat meidät reservissä toimimaan jatkossakin erittäin aktiivisesti. Nuoret upseerit tuovat arvokasta osaamista nykymuotoiseen reserviläistoimintaan ja yhdistyksemme toiminnan jatkuvuuteen.

Reservinupseereina ja MRU:n jäseninä voimme tehdä edelleen paljon maanpuolustuksen hyväksi, mm. hyödyntämällä omia vaikutusmahdollisuuksiamme. Koronaepidemian takia useimmat vuodelle 2020 suunnitelluista tapahtumista on jouduttu perumaan tai siirtämään. Niitä jatketaan tilanteen salliessa syksyllä. Kannustamme kaikkia myös hyödyntämään Pirkanmaan Reserviupseeri piirin ja MPK Hämeen maanpuolustuspiirin kautta tarjolla olevaa kiinnostavaa toimintaa ja koulutusta. Haastan sinut tulemaan mukaan, kynnys on edelleen matala!

MRU:n hallitus jatkaa yhdellä uudella jäsenellä vuoden 2020. Yhteystiedot ja tehtävät löydät näiltä netti -sivuiltamme. Ole meihin yhteydessä, niin saat tarkempaa tietoa kuluvan vuoden tapahtumista. Toivon, että tänä Suomen itsenäisyyden 103. vuonna jatkamme aktiivista toimintaa yhdessä perinteiden ja maanpuolustuksen hyväksi.

Markku Holappa
Puheenjohtaja 2020