Toiminta

16sk1

TOIMINTAKERTOMUS 2017

YLEISTÄ:

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana toimi kapteeni, agronomi Mikko Halkilahti Salosta. Kymenlaakson Reserviupseeripiirin puheenjohtajana oli kapteeni Pasi Laari Kouvolasta. Hän edusti Kymenlaakson piiriä RUL:n liittohallituksessa. Piirin jäsenmaksu oli 4 euroa ja lehtimaksu 4 euroa. Kerhon jäsenmaksu oli 4,5 euroa. Liitto peri 30 euroa/jäsen ja palautti osan kerholle. Kerhon tilinpäätös osoitti , €:n lijäämää.

Kerhon 72. toimintavuosi ja majuri Eero Mattilan puheenjohtajavuosi kului perinteisten toimintojen merkeissä: kunniavartiot sankarihautapaadella, paraatit, prosenttiammunnat, retket, katselmukset, keräykset sotiemme veteraaneille sekä erilaiset kilpailut sekä perinnetyö Tammenlehvän perinneliiton jäsenjärjestönä. Perinnetyön asioita ovat perinnetilat, juhlapäivät, julkaisut, tallenteet ja teematapahtumat.

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin hallituksessa kerhoamme edusti puheenjohtaja majuri Eero Mattila, jonka henkilökohtainen varajäsen oli kerhon sihteeri, majuri Paavo Mikkonen.

Piirikokousedustajaksi oli vuosikokous nimennyt kerhon varapuheenjohtaja vänrikki Jere Kujala, jonka varajäsenenä toimi kerhon sihteeri, majuri Paavo Mikkonen.

RUL:n liittovaltuustoon kuului kapteeni Juha Tompuri (19.11.2016 Lappeenrannan liittokokouksesta)

RUL:n Neuvottelukuntaan kuului majuri Paavo Mikkonen 1998 -.

Toimintavuoden aikana jäsenistölle lähetettiin runsaasti tiedotteita sähköisesti.

Kerhon jäseniä 31.12.2017: 66 [liittyi 7.9.2017 ltn Karl-Erik Wetzel]; erosi ylil Erkki Sihvola 11.12.2017] ;31.12.2016 oli 65; 31.12.2015 oli 61; 31.12.2014 oli 65; 31.12.2013 oli 66; 31.12.2011oli 71; 31.12.2010 oli 70; 31.12.2009 oli 70; 31.12.2008 oli 71; 31.12.2007 oli 71; 31.12.2006 oli 70; 31.12.2005 oli 72.

HALLITUS:

tehtävä sot.arvo nimi

puheenjohtaja/urheilu-upseeeri majuri Eero Mattila

varapuheenjohtaja vänrikki Jere Kujala

sihteeri / kunniapuheenjohtaja majuri Paavo Mikkonen

taloudenhoitaja kapteeni Tapio Karvonen

ampumaupseeri kapteeni Olavi Heikkilä

nuorisoupseeri vänrikki Henri Kuoppamäki koulutusupseeri majuri Eero Viitanen

perinneupseeri majuri Juha Tompuri

2 [ 7 ]

HALLITUKSEN KOKOUKSET:

Kerhon hallitus kokoontui kolme [3] kertaa [to 12.01.2017 ABC Anjalankoski; ti 14.02.2017; ti 19.09.2017 ABC Anjalankoski] ]

KERHON KOKOUKSET:

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15 upseerin voimin ti 14.2.2017 Myllykosken Paloasemalla.

Poissa oli 50kerhon jäsentä.

Kokouksen yhteydessä palkittiin harrastuskilpailun parhaat: 1. majuri Paavo Mikkonen 397 p.; 2. majuri Eero Mattila 250 p.; 3. luutnantti Joni Kirtola 180 p. Voittajan nimi kaiverretaan ikuisesti

kiertävään ”Haajan Kannuun”.

kuntokilpailun parhaat: 1. vänrikki Jere Kujala 830 p., 2. luutnantti Joni Kirtola 552 p. 3. luutnantti Teemu Karvonen 546 p. Voittaja sai kiinnityksen yliluutnantti Seppo Bütt´in lahjoittamaan ”Kuntokilpi” – kiertopalkintoon.

puheenjohtaja majuri Eero Mattila palkitsi ”Puheenjohtajalta” – hylsyllä vuoden 2017 toiminnasta majuri Paavo Mikkosen.

Kevätkokouksen jälkeen esitelmöi eversti evp Paavo Aho. Hänen aiheenaan oli ”Salainen tutka-asema varuskunnan hevoslaitumella”. Esitelmää oli kuuntelemassa 31maanpuolustajaa [16 MyRUK:sta ja 15 InkRUK:sta]. Esitelmä kesti keskusteluineen 35 minuuttia. Eversti Paavo Aholle luovuttivat majuri Eero Mattila [MyRUK] ja kapteeni Lassi Ukkola [InkRUK] kirjallisuutta. Esitelmää ennen nautittiin Inkeroisten Reserviupseerikerho ry:n kanssa yhteisenä iltapalana Kirstarin marttojen loihtimaa lohikeittoa tykötarpeineen sekä kahvit.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin ma 30.10.2017 Myllykosken Seuratalossa ravintola Seukussa [entinen luentosali]. Kokoukseen osallistui yksitoista [11] kerhon jäsentä; poissa oli 55 jäsentä. Kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin yksimielisesti majuri Eero Mattila ja varapuheenjohtajaksi vänrikki Jere Kujala. Hallitukseen valittiin jäseniksi kapteeni Olavi Heikkilä, vänrikki Henri Kuoppamäki, majuri Paavo Mikkonen, majuri Juha Tompuri, majuri Eero Viitanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin luutnantti Tapio Metsälä ja toiminnantarkastajan varahenkilöksi yliluutnantti Veli-Matti Perilä. Jäsenmaksun kokonaissummaksi kokous päätti 30 €/vuosi.

Majuri Eero Viitasen laatiman ”Herrasmieskilpailun” voitti majuri Juha Tompuri 11/15p.; hopealla majuri Eero Mattila 7/15 p. ja pronssilla kapteeni Olavi Heikkilä, kapteeni Risto Nenonen ja luutnantti Karl-Erik Wetzer 6/15 p. Majuri Juha Tompuri järjestää syksyllä 2018 seuraavan ”Herrasmieskilpailun”.

KUNNIAVARTIOT JA KERHON LIPPU

su 21.5.2017 Kaatuneitten muistopäivänä Myllykosken sankarihautapaadella kunniavartiossa olivat kapteenit Olavi Heikkilä ja Antti Kirtola.

to 25.05.2017 kerhon lippu juhlisti Itsenäisyyden kuusen istutustilaisuudessa Hevosmäellä

pe 29.09.2017 Suomen Sotaveteraaniliiton 60 –vuotisjuhlan kuuniavartio Myllykosken sankarihautamuistomerkillä; majuri Paavo Mikkonen, kapteeni Antti Kirtola

to 16.11.2017 kerhon lippu juhlisti piirikokouksessa Seuratalon Seukkulassa

su 03.12.2017 kerhon lippu oli mukana Suomi 100 vuotta Itsenäisyysjuhlakonsertissa Seuratalossa

ke 6.12.2017 itsenäisyyspäivänä kunniavartiossa Myllykosken sankarihautapaadella olivat kapteenit Olavi Heikkilä ja Antti Kirtola

su 24.12.2017 jouluaattona kunniavartion kerhomme osalta hoitivat kapteenit Olavi Heikkilä ja Antti Kirtola sekä vänrikit Jere Kujala ja Henri Kuoppamäki.

3 [ 7 ]

su 31.12.2017 Myllykosken Metallimiesten kuoron laulutervehdys Myllykosken kirkon rapuilla ja seppeleen lasku sankarihautamuistomerkille; kunniavartiossa kapteenit Olavi Heikkilä ja Antti Kirtola sekä alikersantit Harri Danska ja Sami Sundqvist

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

03.- 06.09.2017 Pahkajärvellä järjestettiin ”Kymijokiharjoitus”, johon osallistui noin 350 henkilöä.

Majuri Eero Viitanen oli taktiikkakurssin johtaja; aiheena TSTOS:n , JK:n ja JÄÄKJ:n taktiikka uudistetun taistelutavan mukaisesti.

AMPUMA- JA LIIKUNTATOIMINTA

Prosenttiammunnan suoritti 30kerholaista. Osallistumisprosentiksi saatiin 45,5. Kerhostamme 36 upseeria jätti velvoitteensa täyttämättä.

JUHLAT:

la 11.02.2017 Inkeroisten RU –kerho 70 vuotta; majuri Eero Mattila ja Riitta, majuri Paavo Mikkonen

su 12.03.2017 Inkeroisten Reserviläiset 60 vuotta; majuri Paavo Mikkonen ja kapteeni Juha Tompuri

to 27.04.2017 Kansallinen Veteraanipäivä; seppele Punnuksen kivelle; laskijoina kunniakansalainen Olavi Tiihonen ja sotakamreeri, kapteeni Reijo Pajuoja; puheet majuri Eero Mattila ja sotakamreeri, kapteeni Reijo Pajuoja.

pe 05.05.2017 Karjalan prikaatin vuosipäivä Vekaranjärvellä; majuri Paavo Mikkonen

to 25.05.2017 Suomi 100 vuotta –itsenäisyyskuusen istutus Hevosmäellä; juhlapuhujana Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Saku Muona; majurit, puheenjohtaja Eero Mattila, [Riitta], sihteeri Paavo Mikkonen, kapteenit Olavi Heikkilä [Kirsti], Tomi Kitunen, Matti Tiihonen [Pirkko], yliluutnantti Matti Lapatto, luutnantti Ari Tuomala [7].

su 04.06.2017 Valtakunnallinen Puolustusvoimain lippujuhlapäivä Helsingissä; MyRUK:sta ei ollut mukana osallistujia.

pe 28.07.2017 KymPionp:n 50 –vuotisjuhla Vekaranjärvellä; eversti Teppo Lahti ja majuri Paavo Mikkonen

su 03.12.2017 Suomi 100 vuotta Itsenäisyysjuhlakonsertti Myllykosken seuratalossa; mukana kapteeni Olavi Heikkilä, luutnantti Mauri Jäkälä, kapteeni Antti Kirtola, yliluutnantti Matti Lapatto, majuri Eero Mattila [juontaja], majuri Paavo Mikkonen [päätössanat], kapteeni Risto Nenonen, majuri Hannu Peni, yliluutnantti Matti Savolainen, yliluutnantti Esa Sihvola, kapteeni Reijo Pajuoja [puhe], kapteeni Anssi Pousi, kapteeni Matti Tiihonen, luutnantti Erik Wetzer [14]

ma 04.12.2017 puheenjohtaja, majuri Eero Mattila piti juhlapuheen Kouvolassa Käpylän toimintakeskuksessa

ti 05.12.2017 itsenäisyyspäiväaaton iltajuhla Kouvolan kaupungintalossa; kapteeni Olavi Heikkilä, luutnantti Mauri Jäkälä, majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, Juha Tompuri [5]

ke 06.12.2017 valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati Kuopiossa; MyRUK:sta ei ollut osallistujia

ke 06.12.2017 jumalanpalvelus Sippolan kirkossa; majuri Eero Mattila lähetti seppelpartiot entisen Anjalankosken alueella oleville sankarihautamuistomerkeille [6 kpl]; majuri Paavo Mikkonen

ke 06.12.2017 itsenäisyyspäiväjuhla Kouvolan kaupungintalossa; majurit Eero Mattila [Riitta] ja Paavo Mikkonen [2]

ma 11.12.2017 Kymjp:n komentajan vaihtotilaisuus Vekaranjärvellä; majuri Paavo Mikkonen

4 [ 7 ]

KUNNIAMERKIT JA PALKITSEMISET:

su 19.03.2017 MyRUK palkittiin piirin parhaana kerhona prosenttiammunnassa keskisuurista kerhoista; MyRUK oli paras koko valtakunnassa ja sai 200 € palkkioksi

la 18.03.2017 kapteeni Tomi Kitunen: Alutaguse Malev –ansioristi [Viro]

to 07.09.2017 majuri Paavo Mikkonen Suomen sotaveteraaniliiton mitali

YLENNYKSET:

su 04.06.2017; majuriksi Juha Tompuri

ke 06.12.2017; –

TAPAHTUMIA:

to 12.01.2017 MyRUK hallitus Myllykosken paloasema

to 19.01.2017 RUK kurssi 249 päättäjäiset Hamina; majuri Paavo Mikkonen

ma 30.01.2017 RUK:n johtajan vaihto Haminassa; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen [2]

ma 30.01.2017 RU –piirihallitus ABC- Anjalankoski; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen sekä kapteeni Juha Tompuri [3]

ti 31.01.2017 aluetoimiston päällikön vaihtotilaisuus Kouvolan Upseerikerholla; lähti evl Esa Hyytiäinen, tuli evl Saku Muona; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen [2]

la 04.02.2017 Turpo –seminaari MPKK Helsinki; majuri Paavo Mikkonen

la 11.02.2017 Inkeroisten RU –kerho 70 vuotta Anjala –talo; majuri Eero Mattila ja Riitta, majuri Paavo Mikkonen [2]

ti 14.02.2017 MyRUK kevätkokous Myllykosken Paloasema [15]

su 12.03.2017 Inkeroisten Reserviläiset 60 vuotta; majuri Paavo Mikkonen, kapteeni Juha Tompuri

su 19.03.2017 RU –piirikokous Haminassa; varapuheenjohtaja vänrikki Jere Kujala, kunniapuheenjohtaja majuri Paavo Mikkonen [oli kokouksen puheenjohtaja], liittovaltuuston jäsen kapteeni Juha Tompuri [3]

ti 11.04.2017 RUL:n Neuvottelukunta Katajanokan kasino; majuri Paavo Mikkonen

ti 18.04.2017 RU –piirihallitus ABC –Anjalankoski; majuri Paavo Mikkonen, kapteeni Juha Tompuri [2]

la 22.04.2017 RUL:n liittovaltuuston kokous; kapteeni Juha Tompuri

ma 24.04.2017 majuri Eero Mattilan kirjoittama ”Kouvolan sotamuistomerkit” –kirjan julkistamis-

tilaisuus Kouvola –talossa; majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, kapteenit Olavi Heikkilä, Reijo Pajuoja, Juha Tompuri sekä luutnantti Seppo Ikävalko [6]

ti 25.04.2017 tutustuminen Ilmasotakouluun ja Ilmailumuseoon Tikkakoskella; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen, kapteenit Olavi Heikkilä, Antti Kirtola ja Reijo Pajuoja [5]

to 27.04.2017 seppeleen lasku Punnuksen kivelle; majurit Eero Mattila [piti puheen], Paavo Mikkonen, kapteenit Olavi Heikkilä, Antti Kirtola, Tomi Kitunen, Reijo Pajuoja [piti puheen ja laski seppeleen yhdessä sotaveteraani Olavi Tiihosen (95 v) kanssa], Kimmo Sankala, Juha Tompuri, yliluutnantti Matti Lapatto, luutnantit Ari Tuomala, Mauri Jäkälä [11 kerholaista] + muuta yleisöä.

to 27.04.2017 Kansallinen Veteraanipäivä; juhla Kouvolan kaupungintalossa; majuri Paavo Mikkonen, kapteenit Olavi Heikkilä [Kirsti], Matti Tiihonen [Pirkko][3]

to 27.04.2017 Kansallinen Veteraanipäivä Haminan Maneesissa; juhlapuhujana MyRUK:n puheenjohtaja, majuri Eero Mattila, majuri Paavo Mikkonen [2]

ma 15.05.2017 Suomi 100 vuotta –itsenäisyyskuusen istutuspaikan tiedustelu Hevosmäellä; majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, kapteeni Olavi Heikkilä [3]

ti 16.05.2017 vapaussodan muistoseppele Itsenäisyyspatsaalle Kouvolassa; majuri Paavo Mikkonen

ti 16.05.2017 eversti Pertti Kuokkasen esitelmä Kouvolan Upseerikerholla; majuri Paavo Mikkonen

5 [ 7 ]

to 18.05.2017 RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahden piirikierros Kouvolan Upseerikerholla; majurit puheenjohtaja Eero Mattila ja sihteeri Paavo Mikkonen [2]

pe 19. – la 20.05.2017 Suomi100 Maanpuolustustapahtuma ”Nuku rauhassa”, Kouvola, Veturi; majurit puheenjohtaja Eero Mattila, sihteeri Paavo Mikkonen [2]

su 21.05.2017 Kaatuneiden muistopäivänä kunniavartiossa Myllykosken sankarimuistomerkillä kapteenit Olavi Heikkilä ja Antti Kirtola [2]

ma 22.05.2017 Muistokuusen laatan asemointi Hevosmäellä; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen, kapteeni Olavi Heikkilä, yliluutnantti Matti Lapatto, joka oli valmistanut laatan tukirungon [4]

su 04.06.2017 ylentämistilaisuus Kouvolan Upseerikerholla; majurit Paavo Mikkonen ja Juha Tompuri [Kaisa]

ma 17.07.2017 tutustuminen Salpa-asemaan Sulkavalla; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen

to 20.07.2017 RUK 250 päättäjäjäiset Haminassa; majuri Paavo Mikkonen

pe 11.08.2017 Karpr ja Kouvolan kaupunki; ”Puolustusvoimien Suomi 100 –kesäkiertue” ja coctail –tilaisuus Kouvolassa; kutsuttuna majuri Paavo Mikkonen

ma 21.08.2017 kuntotesti Myllykosken Saviniemessä; MyRUK:sta mukana majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, Juha Tompuri sekä kapteeni Olavi Heikkilä

ma 21.08.2017 RU –piirihallitus ABC –Anjalankoski; majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, Juha Tompuri

ti 22.08.2017 Veteraanikeräys; Karpr:sta 25 varusmiestä keräämässä; MyRUK;sta kuljettajina kapt Olavi Heikkilä, kapt Antti Kirtola, vänr Jere Kujala, ylil Matti Lapatto maj Eero Mattila, ltn Tapio Metsälä, maj Paavo Mikkonen, kapt Reijo Pajuoja, maj Hannu Peni, ylil Matti Savolainen, kapt Matti Tiihonen, maj Juha Tompuri [12]; tulos noin 1800 €.

la 26.08.2017 Utin jääkärirykmentin vala; majuri Juha Tompuri

la 16.09.2017 Yhteistoimintapäivä Karpr:ssa Vekaranjärvellä; MyRUK:sta osallistuivat majuri Juha Tompuri ja vänrikit Jere Kujala ja Henri Kuoppamäki; sijoitus oli 12 joukkueen kisassa 11.

pe 29.09.2017 Suomen sotaveteraaniliitto 60 vuotta; seppeleen laskut kaikille sankarihautamuistomerkeille; Myllykoskella laskijana kapteeni Olavi Heikkilä ja kunniavartiossa kapteeni Antti Kirtola ja majuri Paavo Mikkonen,

ke 11.10.2017 RUL:n neuvottelukunnan kokous Haminassa; majuri Paavo Mikkonen

su 22.10.2017 Suomi100 – konsertin valmistelukokous ABC –Anjalankoski; puheenjohtaja majuri Eero Mattila, varapuheenjohtaja vänrikki Jere Kujala, sihteeri majuri Paavo Mikkonen, ampumaupseeri kapteeni Olavi Heikkilä

ma 23.10.2017 RU –piirihallitus ABC –Anjalankoski; majurit Eero Mattila ja Paavo Mikkonen

ma 30.10.2017 MyRUK:n syyskokous Seuratalon Seukkulassa; mukana 11 upseeria

pe 03.11.2017 Karpr:n apulaiskomentajien vaihtotilaisuus [lähtee 31.12.2017 ev Pertti Kuokkanen ja tulee 01.01.2018 ev Arto Ikonen]; majuri Paavo Mikkonen

to 16.11.2017 RU –piirikokous Myllykoskella; majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, Juha Tompuri, luutnantti Erik Wetzer, vänrikki Jere Kujala [kerhon edustaja]. Paavo Mikkonen toimi kokouksen puheenjohtajana, Eero Mattila ja Juha Tompuri ääntenlaskijoina.

la 25.11.2017 RUL:n liittovaltuuston kokous; majuri Juha Tompuri

ti 05.12.2017 reserviläisten ylentämistilaisuus Haminassa; majuri Paavo Mikkonen

ti 05.12.2017 itsenäisyyspäiväaaton iltajuhla Kouvolan kaupungintalossa; majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, Juha Tompuri, kapteeni Olavi Heikkilä, luutnantti Mauri Jäkälä [5]

ke 06.12.2017 06.12.2015 Myllykosken sankarihautapaadella kunniavartiossa kapteenit Olavi

Heikkilä ja Antti Kirtola

ma 11.12.2017 RU –piirihallitus ABC –Anjalankoski; majurit Eero Mattila, Paavo Mikkonen, Juha Tompuri

6 [ 7 ]

to 14.12.2017 RU- piiritoimistolla glögitilaisuus; majuri Paavo Mikkonen

pe 29.12.2017 everstiluutnantti Olavi Erosen sotilaallinen siunaustilaisuus Haminassa; majuri Paavo Mikkonen

MUUTA:

Harrastuspisteitä vuonna kerho saavutti 2017:1769;[v. 2016: 1648; v. 2015; 1660; v. 2014: 1466; 2013: 1395; v. 2012:1169; v. 2011:1042; v. 2010:1760; v.2009: 1682; v. 2008: 1270; v. 2007: 1170; v. 2006: 1329; v. 2005: 1385; v. 2004: 1287; v. 2003: 1359; v. 2002: 1061] Kerhosta 24jäsentä ei katsonut tarpeelliseksi ilmoittaa harrastus- ja kuntopisteitään!

kuntopisteitä vuonna 2017 kerho saavutti 8449;v. 2016: 11325; v. 2015: 9787 v. 2014: 6423 v. 2013: 9328; v. 2012: 6812; v. 2011:7884; v. 2010: 8032; v. 2009: 8403; v. 2008: 9902; v. 2007: 8833; v. 2006: 10208; v. 2005: 7252; v. 2004: 8538; v. 2003: 6366; v. 2002: 3589 p.

Vilho Rätön Maljaan 26,8030 p. [1.];[v. 2016: 25,3538 p. [1.] 2015: 26,7741 [1]; [2014: 22,9062 p. [1.]; 2013:21,4615 p.(2.); 2012:16,9420 (2.) ;2011: 14,6766 ( 2.); 2010: 25,1429 (1.); 2009: 24,0286 ( 2. ) v. 2008: 18,1429 p.(2.); v. 2007: 16,9428 p. (3.); v. 2006: 19,4142 p. (1.); v. 2005: 19,5070 p. (1.); v. 2004: 17,6301 p. (1.); v. 2003: 16,7777 p. (1.): v. 2002:13,6025 p. (1.). Maljan voitti vuodelta 2017 Myllykosken RU-kerho

MyRUK:n varapuheenjohtaja Jere Kujala sai ottaa haltuunsa prosenttiam-
munnan keskisuurten kerhojen voittopalkinnon Haminassa piirikokouksessa
su 19.03.2017; MyRUK oli paras koko valtakunnan kisassa!

 


Suomi 100 – itsenäisyyspäivän 6.12.2017 kunniavartiossa MyRUK:sta olivat kapteeni Olavi Heikkilä ja Antti Kirtola [oikealla] kuva Timo Huovila

7 [ 7 ]

 

Myllykosken Reserviupseerikerho ry:n hallitus