RUL:n kuntopisteet ja -luokat

RUL:N KUNTOPISTEET JA –LUOKAT                                                       

 Kuntopisteitä saavuttaa seuraavasti:

–        ½    tunnin suoritus = 1 piste

–        1 ½ tunnin suoritus = 2 pistettä

–        yli 3 tunnin suoritus = 3 pistettä (enintään päivässä)

Eri kuntoluokkien vaatimukset ovat seuraavat:

III lk                50 kuntopistettä vuodessa

II lk              100 kuntopistettä vuodessa

I lk               150 kuntopistettä vuodessa (vähintään sata suoritusta)

RUL:N HARRASTUSMERKKISÄÄNNÖT

Liittohallituksen 22.01.2000 hyväksymät uusitut säännöt

TARKOITUS

Harrastusmerkin tarkoituksena on liiton jäsenistön mukaan saaminen ja innostaminen jatkuvaan aktiiviseen toimintaan liiton tarkoitusperien hyväksi sen kaikissa eri muodoissa sekä osoitetun harrastuksen näkyvä jäsenmerkkiin liittyvä palkitseminen.

HARRASTUSMERKKILUOKAT, SUORITUSVAATIMUKSET JA MYÖNTÄMINEN

LUOKKA                          SUORITUSVAATIMUS                    MYÖNTÄJÄ

Valioluokka                         2000 pistettä                                              Piirihallitus

Erikoisluokka                      1000 pistettä                                              Piirihallitus

I   luokka                               500 pistettä                                                Kerhon hallitus

II  luokka                               200 pistettä                                               Kerhon hallitus

III luokka                              100 pistettä                                                Kerhon hallitus

Merkkien valmistus tapahtuu liiton toimesta.

HARRASTUSTOIMINNAN PISTEYTYS

  1. Kokoustoiminta

Osallistuminen jäsenyhdistyksen yleiseen, hallituksen tai toimikunnan kokoukseen    2 pistettä

Osallistuminen reserviupseeripiirin, sen hallituksen tai toimikunnan kokoukseen       3 pistettä

Osallistuminen liiton tai sen toimielimen kokoukseen                                                          4 pistettä

  1. Koulutustoiminta

Osallistuminen liiton, piirin, jäsenyhdistyksen, paikallisosaston tai MPK ry:n koulutustilaisuuteen/päivä                                                                                           2 pistettä

Em. koulutustilaisuuden johtaminen/päivä                                                                             4 pistettä

Luennon tai esitelmän pitäminen                                                                                               6 pistettä

Osallistuminen liiton tai piirin seminaariin                                                                              2 pistettä

Em. seminaarin johtaminen tai alustus ja siitä johtuneen keskustelun johtaminen        6 pistettä

  1. Tiedotustoiminta

Maanpuolustusaiheisen lehtikirjoituksen laatiminen                                                             2 pistettä

Mittavan maanpuolustusaiheisen lehtikirjoituksen laatiminen                                            4 pistettä

  1. Liikunta      ja kilpailutoiminta

Osallistuminen reserviläisliikuntatilaisuuteen                                                                         2 pistettä

Osallistuminen piiritason kilpailuun                                                                                          3 pistettä

Osallistuminen liittotason kilpailuun tai jotokseen                                                                 4 pistettä

Liiton edustajana kansainvälisessä kilpailussa                                                                         6 pistettä

Liikunta-/kilpailutapahtuman järjestelytehtävät

– paikallistasolla                                                                                                                               2 pistettä

– piiritasolla                                                                                                                                       3 pistettä

– liittotasolla                                                                                                                                      4 pistettä

Erityisen vastuunalaiset järjestelytehtävät                                                                                 6 pistettä

Vähintään A-kuntoluokan suorittaminen                                                                                   6 pistettä

  1. Muu toiminta

Jäsenyhdistyksen tai piirin retken järjestäminen ja johtaminen                                           4 pistettä

Osallistuminen jäsenyhdistyksen tai piirin retkelle                                                                  2 pistettä

Kunniavartio                                                                                                                                     2 pistettä

Muu jäsenyhdistyksen järjestämä tilaisuus                                                                                2 pistettä

Virallinen edustustehtävä                                                                                                               2 pistettä

Reserviupseerien järjestämä talkootilaisuus                                                                              2 pistettä

 

  1. Toimihenkilöiden lisäpisteet/tehtävät

Toimintavuosittain annetaan lisäpisteitä toimimisesta toimihenkilönä liitossa,

piirissä tai jäsenyhdistyksessä                                                                                                       15 pistettä

(esim. puheenjohtajana, sihteerinä, urheilu- tai ampumaupseerina, talousupseerina,

lehden toimittajana, toimikunnan puheenjohtajana tai muuna jatkuvaa työtä

vaativana toimihenkilönä)