Syyskokous 2018

 

 

Sääntömääräinen syyskokous PÖYTÄKIRJA

Aika to 01.11.2018 kello 18.00 – 18.25

Paikka Myllykoski, Tehtaan Kerho

Läsnä 15 [viisitoista] kerhon jäsentä

 1. Kokouksen avaus

Kerhon varapuheenjohtaja vänrikki Jere Kujala avasi kokouksen ja luovutti puheenvuoron sotakamreeri, kapteeni Reijo Pajuojalle, joka kiitti kerhoa sotaveteraanikeräyksistä. Niitä ei enää järjestetä. Nautittiin kokouskahvit tykötarpeineen.

 1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

 • puheenjohtajaksi majuri Paavo Mikkonen

 • sihteeriksi majuri Paavo Mikkonen

 • pöytäkirjan tarkastajiksi kapteenit Antti Kirtola ja Risto Nenonen

 • ääntenlaskijoiksi kapteeni Tomi Kitunen ja ltn Timo Mynttinen

 1. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli annettu kerhon sääntöjen määräämällä tavalla ja sääntöjen määräämässä ajassa. Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi. Läsnä oli 15 kerhon jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 1. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Kerhon hallituksen laatiman toimintasuunnitelman esitteli majuri Paavo Mikkonen. Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma. [liite 2].

 1. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

Hyväksyttiin hallituksen esittämä 30 € jäsenmaksuksi vuodelle 2019.

 1. Talousarvio vuodelle 2019

Talousarvioesitystä ei ollut saatavilla. Hallitukselle annettiin valtuudet käsitellä vuoden 2019 talousarvio ja esittää se kerhon jäsenille.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuonna 2019

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 1 + 1 + 5 [puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi jäsentä].

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019

Valittiin yksimielisesti MyRUK:n puheenjohtajaksi vuodelle 2019 vänrikki Jere Kujala.

 1. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vuodeksi 2019

Valittiin yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 kapteeni Olavi Heikkilä

 

 1. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Valittiin MyRUK:n hallitukseen vuodelle 2019

vänrikki Henri Kuoppamäki

majuri Eero Mattila

majuri Paavo Mikkonen

majuri Juha Tompuri

majuri Eero Viitanen

 1. Valitaan toiminnantarkastaja

Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi luutnantti Tapio Metsälä, jonka varahenkilöksi yliluutnantti Veli-Matti Perilä.

 1. Edustaja piirin kokouksiin

Varapuheenjohtaja, kapteeni Olavi Heikkilä, jonka varalla sihteeri majuri Paavo Mikkonen.

 1. Edustaja piirihallitukseen

Puheenjohtaja, vänrikki Jere Kujala, jonka varahenkilönä varapuheenjohtaja kapteeni Olavi Heikkilä.

 1. Kokouskutsun julkaiseminen

Kerhon kokouskutsut julkaistaan Keskilaakso ja Kymen Salpa –lehdissä sekä sähköpostitse.

 1. Muut asiat

Kokouksen puheenjohtaja Paavo Mikkonen kiitti Karl-Erik Wetzeriä kokoustilasta ja tarjoilusta.

 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Paavo Mikkonen kiitti asiallisesta ja hyvin sujuneesta kokouksesta, minkä hän päätti kello 18.25.

Kokouksen puolesta

Paavo Mikkonen

puheenjohtaja / sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Myllykoskella 02. marraskuuta 2018

Antti Kirtola Risto Nenonen

***

Kokouksen jälkeen majuri Juha Tompuri piti ”Herrasmieskilpailun”, jonka voitti ltn Timo Mynttinen 13,3 p/20; 2. ltn Karl-Erik Wetzer 11,6 p/20 ; 3. eversti Teppo Lahti 11,3 p/20. Ltn Timo Mynttinen järjestää Herrasmieskilpailun syksyllä 2019. ***