Hyödyllisiä linkkejä

Nokian Reserviläiset ry (NRAu)
Puolustusvoimat
PVMoodle
Ruotuväki -lehti
Teemasivut:
Varusmiehelle
Reserviläiselle
Asevelvollisuusasioiden hoito
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
Maanpuolustusrekisteri (jäsentietojen ylläpito)
RUL Kenttäkauppa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
Pirkanmaan Reservipiirit
Suomen Sotaveteraaniliitto
Sotainvalidien Veljesliitto
Reserviläisurheiluliitto (RESUL)
Reserviläisliitto (RES)
Maanpuolustuskiltojen liitto
Suomen Rauhanturvaajaliitto
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu