Pioneeriosaston kirjasto

Pioneeriosastolla on hallussaan kirjoja, joita jäsenistö voi lainata. Kirjasto koostuu sekä pioneeri- että suojelutoiminnan kirjallisuudesta ja lisäksi löytyy johtamisen ja muiden aselajien kirjallisuutta. Kirjojen säilytyspaikka on HRUP:n toimisto. Lainaus tapahtuu ottamalla yhteys HRUP:n järjestöupseeriin. Kirjojen luovutus sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Pioneeritoiminta:

Raivaamisopas 2001
Uusin ohjesääntö raivaamisesta. Menetelmiä, merkintöjä,
laadittavat asiakirjat ym… Yksittäisen miehen, partion, ryhmän
ja joukkueen toiminta miinoitteen tiedustelussa ja raivaamisessa.
Sisältää tietoja niin tavanomaisista miinoitteista kuin myös
sirotteista ja räjähtämättömistä ampumatarvikkeista. Sisältää
paljon asioita, jotka jokaisen pioneerin tulee tietää.

Linnoittamisopas 1, 2001
Uusi linnoittamisopas. Käytännönläheinen opas linnoitteiden
suunnittelusta ja rakentamisesta. Sisältää myös
asutuskeskuslinnoittamista.

Pioneerijoukkojen käsikirja, 2001
Uutuus, joka korvasi Pioneerijoukkueen ja -komppanian oppaat.
Pioneerien taistelutekniikkaa.

Pioneerijoukkueen opas, 1987
Pr 80 mallisten pioneerijoukkueiden toiminta. Hieman vanhahtava,
mutta vanhemmalle väelle muistoja herättävä.

Pioneerikomppanian opas, 1987
Edellisen pari, mutta komppanian päällikön käsikirja. Moni asia
tehdään edelleen samalla tavalla.

Tieopas, 1991
Kenttäteiden rakentamisen tekniset perusteet sodan aikana.
Erilaisten urien rakentaminen, auraukset, rumpujen rakentaminen,
työn suunnittelu ja toteutus.

Kenttäsiltojen mitoittamisopas 1989
Mitoittamiseen tarvittavat laskentakaavat ymmärrettävässä
muodossa.

Tieohjesääntö II-osa, Kenttäsillat 1961
Havainnollinen opas puisten kenttäsiltojen suunnitteluun ja
rakentamiseen. Hyvät kuvat.

Tieohjesääntö II-osa, liitteet 1983
Taulukoita, lomakkeita ja piirustuksia liittyen kenttäsiltojen
rakentamiseen.

Palkkisiltakalusto-opas I osa, 1962

Siltakalustot 1 K ja 1 L (Bailey)

Palkkisiltakalusto-opas II osa, 1967

Siltakalusto U (Uniflote)

Lautta 84 opas, 1997
Kaluston ominaisuudet, siirto maalla, kokoaminen, lauttaus,
käyttö siltana sekä huolto ja varastointi. 53 sivua.

Ponttonikalusto-opas 73, 1995
Ponttonikalusto 73:n käyttäjän käsikirja. Kalusto ja sen
ominaisuudet. Yksityiskohtaiset ohjeet kaluston käyttöön
yksittäisen miehen toimien tarkkuudella. Sisältö käytettävistä
käsimerkeistä kaluston käytön suunnitteluun ja valmisteluun. 285
sivua.

Pioneerimateriaalikuvasto (kansio), 2000

Pioneerin työkirja, 2000

Maastouttamisopas, 1985

Räjähteiden raivaamisen (EOD) käsikirja, 2002

Räjäytysopas 2001, 2001

 

 

Suojelu:

Suojeluopas, 1990
Suojelun perusteos. Jokaisen vakavastiotettavan johtajan on
hallittava kirjassa esitetyt toimintaperiaatteet niin sodan
aikana kuin rauhanajan onnettomuuksissakin.

Suojelukäsikirja

Suojelu ja pelastustoimintaopas

Ohjesääntö SLU ABC, koulutuskalvokansio

 

 

Jokaisen taistelijan ja johtajan taidot:

Reserviläisjohtajan opas, 1997
Kokoomateos, joka kannattaa lukea viimeistään ennen
kertausharjoituksia, niin ei tule uunoiltua perusasioissa. 225
sivua.

Joukon toimintakyvyn turvaaminen kenttäoloissa, 1993
Lääketieteelliset näkökohdat. Tämä on jokaisen joukon johtajan
hallittava!

Sotilaan Käsikirja 2001
Jokaisen taistelijan perusteos. Taistelija, taistelijapari ja
ryhmä taistelussa. Sotilaan perustaidot. Hyödyllinen luettava
kokeneellekin, ennekuin menee kouluttamaan tai arvostelemaan
nuorempiaan.

Pistooliammunta, 2000

Terveys ja toimintakyky, 1998

Ensiapu, 1992

Yleinen palveluohjesääntö, 2017

 

 

Kouluttajan oppaat:

Ampumakoulutusopas, 1991

Hyvä ja seikkaperäinen opas ammunnan kouluttamiseen. Ammunnan
teoriaa, asentoja, tekniikkaa, harjoituksia. Kannattaa lukea,
ennen kuin menee kouluttelemaan.

Koulutuksen suunnittelu ja johtaminen, 1996
Koulutuksen teoriaa. Hyödyllinen iltalukemisto kurssien
suunnittelijalle, hiukan korkealentoinen rastikoulutuksen
suunnitteluun. (Kirja pohtii PV:n koulutuksen kokonaisuuden
suunnittelua ja johtamista.) Lue myös kouluttajan opas
osoitteesta www.mil.fi

Perusyksikön päällikön opas, 1995
Rauhanajan komppanian (vast.) päällikön opas. Koulutuksen,
hallinnon ja huollon järjestely perusyksikössä. Hyödyllisiä
malleja myös reserviläiskoulutuksen suunnitteluun.

Esikuntatyöskentelyn opas, 1986

 

 

Muiden aselajien oppaat:

Joukkueen opas, 1999
Jalkaväki- ja jääkärijoukkueen johtajan käsikirja. Joukkueen
toiminta eri taistelulajeissa ja -tehtävissä. Eli kaikkienhan
nämä asiat tulisi hallita. 216 sivua.

Panssarintorjuntaopas, 1994
Sinkojoukkojen taistelu. Pstkomppanioiden sekä
raskaskertasinkojoukkueiden käyttö. Ihan avartava lukukokemus
pohdittaessa pioneeritaktiikkaa puolustuksessa.

Panssarijääkäriopas, 2000
Panssarijääkärikomppanian taistelu eri tilanteissa. Auttaa
ymmärtämään mekanisoitujen joukkojen taistelua. Sisältää myös
pioneeritoiminnan osioita. Hyvää iltalukemista ennen
torjuntasulutteen suunnittelua.

Jääkärikomppanian opas, 1989
Jääkärikomppanian taistelu, luonnos. Moni asia on muuttunut
sitten vuoden 1989, mutta edelleen hyvä kirja komppanian
taistelusta jalkaväen tapaan.

Jalkaväen taisteluohjesääntö, 1995
Jääkäri- ja jalkaväkipataljoonien johtamisen periaatteita. Hyvä
kirja pataljoonan pioneerijoukkueen johtohenkilöiden luettavaksi,
suorastaan välttämätön.

Kenttäviestivälineopas, 1998
Kenttäviestikaluston ominaisuudet, käyttö ja kenttähuolto.

Ilmatorjuntamiehen opas, 2003

Tykkimiehen opas, 2009

Jalkaväki 2007, 2007

Jalkaväki 2000, 2000

Kaupunkitaistelija, 2009

Asutuskeskustaistelun opas II osa, 1985

Panssarivaunujoukkueen taisteluohje, 1986

Tarkka-ampuja 1, 2007

Tarkka-ampuja 2, 2001

 

 

Muuta

Sotilaskäsiaseet – 300 vuotta tuliaseiden historiaa, 1996

Maailmansotien panssarintorjuntatykit, 2012

Merisota, 2015

The world’s worst weapons, 2007

Persianlahden sota päivä päivältä, 1991

Sodan tiedustelu, 2007

Ampujan tie huipulle, 1972

Merivoimien Suomen-pojat, 2007

Panssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot, 2009

Modern tanks, 1995

Kari Suomalaisen TK-piirrosnäyttely sota-ajalta, 1994

Sotilasheraldiikka, 2002

Ilmatorjuntamuseo, 1982

EOD-osaston ohje, 2002

A guide to military museums, 1994

Huomio! 2002

Huomio! 2003

Huomio! 2004

Sotilaan virsikirja

Spräng- och tändmedel, 1996

Fälarv RF Fördröj, 1989

Fälarv RF Spräng, 1980

Landminmaterial, 1996

Kenttälääkinnän veripalvelu, 1987

Mielenterveysopas perusyksikön vastuuhenkilölle, 1991

Ratsuväen vuosikirja III, 2001

Ilmatorjuntamiehen ilma-asekuvasto, 1998

Pääkaupunkiseudun pioneerikilta 1979-2004, 2004

Minering Fältarb R F Min, 1993

Haasteena sodan ja rauhan johtajuus – RUL 1931 – 2006, 2006

HMS Victory, 1994

Reserviläinen 70 vuotta, 2003

Ruotuväki 40 vuotta – matrikkeli, 2002

Puolustusvoimien huolto 1918-1986, 1988