Etusivu

P I O N E E R I O S A S T Ohrup_standaari

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto on reserviupseereille

tarkoitettu yhdistys, joka on perustettu 1947. Yhdistyksen tarkoituksena

on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä

valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.