Etusivu

Porin Reserviupseerikerho on Suomen Reserviupseeriliiton paikalliskerho. Kerhon tarkoituksena on toimia satakuntalaisten reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdistyksenä. Kerhon toiminnan keskiössä on jäsenten sotilaallisten tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kerho järjestää ja tukee toimintaa, jolla ylläpidetään ja kehitetään jäsenten kenttäkelpoisuutta, johtajakykyä ja valmiuksia toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä. Toiminnalla tähdätään maanpuolustustahdon kasvattamiseen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Jäsenten sotilaallisia taitoja ylläpidetään muun muassa vapaaehtoiskursseilla, joista vastaa lakisääteinen Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK).

Kerho vaalii sotiemme veteraanien henkistä perintöä ja upseeriperinteitä. Se toimii alueensa upseerien yhdyssiteenä ja tekee yhteistyötä alueen muiden reserviläis- ja veteraanijärjestöjen, sekä maanpuolustustahojen kanssa.

Toiminta pyritään pitämään monipuolisena, ajankohtaisena ja jäsenistöä kiinnostavana. Liikunta, ammunta, maanpuolustuskoulutus ja aatteellinen työ ovat toiminnassa korostuvia osa-alueita. Kerhon toimintaa koordinoi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus ja käytännön toimintaa kerhossa järjestävät aktiiviset jäsenet.

Kerho on perustettu 1927

”Rauhan toimissa hääriviltä reserviupseereilta tahtoo väkisinkin ammoin saadut sotilastiedot unohtua. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua, ellemme suosiolla tahdo antautua rajan takana vaanivan vihollisemme armoille. Ja kukapa suomalainen sellaista ajattelisikaan.” Näillä sanoilla alkaa kerhon perustamisvuoden vuosikertomus.

Porin Reserviupseerikerho on vanha ja perinteikäs kerho. Porissa ja sen ympäristössä asuvat reserviupseerit perustivat kerhon vuonna 1927, seuratakseen armeijassa tapahtuvaa kehitystä ja kartuttaakseen armeijassa saatuja tietoja. Satakunnan Kansassa julkaistiin yhden palstan ilmoitus 7. huhtikuuta 1927, joka johti Porin Reserviupseerikerhon perustamiseen 10.4.1927:

”Porissa ja ympäristössä reservissä olevia HERROJA UPSEEREJA pyydetään yst. saapumaan teatteritalon lämpiöön sunnuntaina 10. IV klo 2 ip keskustelemaan reserviupseerikerhon perustamisesta.”

Kenttäkelpoisuus

Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Vaikka sodankäynti teknistyy jatkuvasti, eivät taistelukentän vaatimukset sotilaan toimintakyvylle ole kuitenkaan muuttuneet. Kenttäkelpoinen reserviläinen onkin maanpuolustuksen kannalta tärkein yksittäinen tekijä, josta jokainen reserviläinen on henkilökohtaisesti vastuussa.

Porin Reserviupseerikerho tukee jäsenten kenttäkelpoisuutta monin tavoin. Kerho järjestää muun muassa kerhoammunnat viikoittain kesäkaudella Katinkurun ampumaradalla. Syksyisin järjestetään syysjotos ja Katinkurussa lenkkeilevien kannattaa kuitata käyntikerrat kerhon lenkkeilyvihkoon. Kaikki kansalaiset voivat myös ylläpitää kenttäkelpoisuutta, kartuttaa taitoja ja kouluttautua nousujohteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla. Kerho maksaa jäsenten MPK-kurssimaksut takautuvasti kuittia vastaan.

Kenttäkelpoisuuden mittareina toimivat testitilaisuudet, jotokset ja kilpailut. Jäseniä kannustetaankin osallistumaan sekä kansallisiin että kansainvälisiin tapahtumiin. Kerho toimii alueensa reservissä olevien upseerien yhdyssiteenä, joten itseä kiinnostaviin tapahtumiin ei yleensä tarvitse lähteä yksin.

Kerholla on pitkät perinteet ampumaharjoittelussa. Jo heti perustamisen jälkeisinä vuosina kerholla alkoi kertyä varallisuutta ja kertyneet varat päätettiin käyttää ensimmäisen pienoiskiväärin hankintaan. Pienoiskiväärin hankinta osoittautuikin vireäksi ja vilkkaaksi kehittyneen ampumatoiminnan lähtölaukaukseksi.

Kerhon ampujat pääsivät todistamaan taitonsa virallisissa kisoissa jo vuonna 1931, kun he saivat ensimmäisen kiinnityksen maan kerhojen välisessä kilvassa Hopeakypärästä. Myöhemmin kerhon jäsenet ”ampuivat” Hopeakypärän kerholle, mikä sittemmin on kiertänyt näihin päiviin asti kerhossa ampumakilpailujen kiertopalkintona. Ampumatoiminta onkin kerhossa edelleen keskeinen toiminnanmuoto.

Aatteellinen toiminta

Kerhon aatteellinen toiminta käsittää muun muassa esitelmätilaisuuksia, vierailuja, maanpuolustusjuhlia, seminaareja, kunniavartioita ja perinnetoimintaa.

Perustamisesta lähtien on toimintaan kuulunut luentotilaisuudet. Perustamisen alkuaikoina tilaisuuksissa puhuivat lähinnä kerhon omat jäsenet, mutta nykyisin kerhon ulkopuoliset asiantuntijaluennot ovat yleistyneet. Nykyisin kerhohuoneella järjestetään vapaamuotoisia kerhoiltoja erilaisten teemojen mukaan.

Kerhon perinnetoiminnan tarkoituksena on ylläpitää maanpuolustushenkeä, vaalia veteraaniperintöä ja upseeriperinteitä. Nykyisin perinteitä vaalitaan vuosittain muun muassa seppeleenlaskulla Keski-Porin kirkon sankarihauta-alueella kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Lisäksi kerho asettaa kunniavartion jouluaattona Keski-Porin kirkon sankarihauta-alueelle. Kunniavartioperinne Porissa on saanut alkunsa jouluaattona 1949. Kerhon jäsenillä on mahdollisuus osallistua kunniavartiotoimintaan ilmoittamalla kiinnostuksestaan perinneupseerille.

Edunvalvonta ja julkaisutoiminta

Porin Reserviupseerikerho on paikallisesti reservissä olevien upseerien toiminnan ja aseman asiantuntija ja edunvalvoja. Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen, harjoitteluun ja kenttäkelpoisuuteen liittyvät asiat, sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen Satakunnassa.

Alun perin Porin Reserviupseerikerhon jäsenlehdeksi suunniteltu KARHU innosti muitakin kerhoja liittymään lehden tekoon ja sitä alettiin julkaista painettuna ns. tabloidikokoisena tiedotuslehtenä 1957. Aluksi Satakunnan reserviupseerien ja reserviläisten tiedotuslehti ilmestyi peräti yhdeksän kertaa vuodessa, mutta taloudellisesti tämä osoittautui kestämättömäksi ja julkaisukerrat tiputettiin neljään vuodessa. 1980-luvulla lehteä ei ilmestynyt ollenkaan. Sittemmin tiedotuslehteä yritettiin elvyttää useampaan otteeseen, mutta vasta 2006 lehti alkoi taas ilmestyä säännöllisesti. Vuodesta 2015 lehti on julkaistu neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Satakunnan Reserviläispiirin ja Satakunnan Reserviupseeripiirin toimesta. Nykyisin KARHU on maakuntapainotteinen maanpuolustuksen tiedotuslehti. Tästä pääset selaamaan viimeisimpiä verkkojulkaisuja>